Zorgverzekering 2018

 

Heeft u een andere zorgverzekering nodig?
De zorgverzekeraars hebben hun premie voor 2018 bekend gemaakt.  Hoe zit het met wat er nog vergoed wordt in de basisverzekering? Iedereen in Nederland moet een basisverzekering hebben. Dat is de wet. Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen hoeveel geld hun verzekering kost. Op de inhoud van de basisverzekering heeft u zelf geen invloed. De overheid bepaalt wat er in het pakket zit. Lees meer:  https://www.patientenfederatie.nl/themas/zorgverzekering-kiezen/vergoedingen
U bepaalt zelf of u ook een aanvullend pakket neemt. De zorgverzekeraar bepaalt het aanbod voor het aanvullende pakket. Zijn er in 2018 veranderingen in uw aanvullende pakket?

De Patiëntenfederatie Nederland heeft daarom een Informatiegids Zorgverzekering ontwikkeld. Deze informatiegids is bedoeld om u meer informatie te geven over zorgverzekeringen.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een zorgverzekering?
In de volgende animatie zien we Nora de stappen doorlopen om een zorgverzekering te vinden, die het beste bij haar past.


De animatie is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

Deze informatiekaart helpt u bij uw keuze. U ziet en leest hoe Nora haar zorgverzekering kiest. Alle stappen worden duidelijk beschreven. Op de achterkant leest u wat verzekeringstermen (als dekking, eigen risico, naturapolis en restitutiepolis) betekenen. Informatiekaart-Zorgverzekering-kiezen


De kaart is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en Pharos.

Meer informatie vindt u op:

• VWS: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering.
• ACM: https://www.consuwijzer.nl/zorg. Consuwijzer richt zich vooral op rechten en plichten van verzekerden en toegankelijk taalgebruik.
• Consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering Thema’s die de Consumentenbond aankaart, zijn ‘kloonpolissen’ en polisjungle. Er is een vergelijkingssite en een gratis minigids over de zorgverzekering voor leden.
• Zorgverzekeraars Nederland: https://www.zn.nl/ De zorgverzekeringskaart is een uniform overzicht van de belangrijkste kenmerken per modelpolis. Dit overzicht is te vinden op websites van zorgverzekeraars. Dit jaar wordt de kaart uitgebreid met informatie over de aanvullende verzekering.
www.zorgverzekeringslijn.nl
www.kiesbeter.nl/artikelen/zorgthemas/zorgverzekering
www.regelhulp.nl
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan_ik_zorgtoeslag_krijgen

Welke keuzes in polis heeft u?
De basisverzekering vergoedt voor iedereen dezelfde soorten zorg, zoals de huisarts en het ziekenhuis. Toch zijn er verschillen tussen de polissen. Iedere zorgverzekeraar biedt meerdere polissen voor de basisverzekering aan.

U kunt kiezen voor een naturaverzekering of een restitutieverzekering.
Bij een naturaverzekering koopt de zorgverzekeraar de zorg voor u in. U kiest dan uit ziekenhuizen en zorgverleners waar uw verzekeraar afspraken mee maakt. Zorgverzekeraars maken met verschillende ziekenhuizen en zorgverleners afspraken. Hierdoor heeft u vaak een ruime keuze. Bij een budgetverzekering is de keuze vaak beperkt. Als u naar een andere dokter of ziekenhuis wilt, dekt uw verzekering niet de hele rekening.
Bij een restitutieverzekering worden de zorgaanbieders van uw keuze voor 100% vergoed. Tenzij de zorgverlener een onredelijk hoge rekening stuurt. Dan vergoedt de verzekeraar het gangbare tarief dat in Nederland geldt. En dan zijn er ook nog combinatieverzekeringen, een mengvorm van een natura- en restitutieverzekering.

Premie
De premie van een verzekering wordt door de zorgverzekeraar bepaald. Over het algemeen geldt dat restitutieverzekeringen duurder zijn dan naturaverzekeringen. Budgetverzekeringen zijn vaak goedkope naturaverzekeringen.
Zorgverzekeraars bedenken zelf namen voor hun verzekeringen. Zo kan een naturaverzekering de ‘Alles verzorgd verzekering’ heten of ‘Zorg-op-maat-verzekering’. In de naam van de restitutieverzekering komt vaak ‘vrije keuze’ voor. Zorgverzekeraars geven op een Zorgverzekeringskaart Basisverzekering uitleg over ieder type verzekering voor de basisverzekering.
U kunt kiezen om uw premie in één keer voor het hele jaar te betalen. Zo bespaart u ook op uw premie.

Eigen risico
U kunt kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico van maximaal 500 euro per jaar. Als u daarvoor kiest, betaalt u minder premie (de prijs van uw verzekering). Met een extra eigen risico van 500 euro, kunt u een korting op uw premie krijgen van gemiddeld 228 euro. Maar als u 885 euro of meer zorgkosten heeft, dan betaalt u 885 euro zelf. Het voordeel van 228 euro premiekorting slaat dan om in een extra betaling uit eigen zak van 272 euro per jaar.

Aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering.
U kunt de basisverzekering uitbreiden met een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. Er zijn verschillende aanvullende pakketten. Voor een uitgebreid pakket betaalt u meer.

Collectieve verzekering.
U kunt kiezen voor een collectieve verzekering via uw werk, een vakbond, de gemeente of een (patiënten)vereniging. De korting op de premie van een basisverzekering kan oplopen tot 10%. Maar gemiddeld is deze korting 8%. De korting op de premie van een aanvullende verzekering kan meer zijn dan 10%. Let op: de collectiviteitskorting geldt voor deelnemers aan de collectiviteit en de verzekering die daar bij hoort. Dus niet voor elke verzekering van uw zorgverzekeraar.

Bron: https://www.patientenfederatie.nl/themas/zorgverzekering-kiezen/keuzes