Werk en Inkomen – Ziektewet

Wanneer kom je in de Ziektewet?
Kun je door ziekte niet werken? Kun je geen aanspraak maken op doorbetaling van loon door je werkgever? Dan kun je een ziektewetuitkering krijgen. Heb je geen werkgever? Dan kun je je soms vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet. Meld je uiterlijk op de 2e dag, dat je ziek bent, ziek bij het UWV.

Ziektewetuitkering
Als je recht hebt op een ziektewetuitkering, ontvang je de eerste uitkering uiterlijk 4 weken na je ziekmelding. Het UWV betaalt je ziektewetuitkering uit met terugwerkende kracht vanaf het moment dat je ziek werd. Loopt je contract af tijdens je ziekte en ben je langer dan 1 jaar ziek? Dan ontvang je de eerste uitkering uiterlijk 10 weken na je ziekmelding op je rekening. Je ontvangt maximaal twee jaar (104 weken) een ziektewetuitkering. Je krijgt 70% van je dagloon uitgekeerd. Soms kun je bij uitzondering wel 100% van je dagloon ontvangen, bijvoorbeeld als je ziek wordt na een orgaandonatie. Je verzekerd dagloon is gebaseerd op het inkomen, dat je kwijtraakt als je ziek wordt. Het maximumdagloon voor vrijwillige verzekeringen (VV) is € 223,40 bruto.

Premie Ziektewetverzekering
Je ontvangt ieder jaar een beslissingsbrief van het UWV met daarin de premiepercentages, die voor dat jaar gelden. Je betaalt iedere maand premie voor de ziektewetverzekering. Deze premie is een percentage van het verzekerd dagloon. De premie is ook afhankelijk van het aantal werkdagen per maand, dat je werkt. Dat betekent, dat het bedrag van de premie per maand kan verschillen.

Recht op ziektewetuitkering
– Je hebt een werkgever.
Als je bij een werkgever werkt, dan bent je doorgaans verplicht verzekerd voor ziekte. Wordt je ziek? Dan blijft je werkgever meestal je loon doorbetalen en heb je geen recht op een ziektewetuitkering. Werk je en ontvang je daarbij een gedeeltelijke uitkering vanuit het UWV en wordt je ziek? Dan kan je werkgever misschien een ziektewetuitkering voor je aanvragen. Het UWV kan de ziektewetuitkering aan je werkgever uitbetalen, zodat deze gewoon je loon kan door betalen. In speciale gevallen heb je toch recht op een ziektewetuitkering:
• je valt onder de no-riskpolis. Heb je een handicap, ben je ziek of was je ziek, ben je langdurig werkloos of sta je in het doelgroepregister? Dan kan voor jou de no-riskpolis gelden als je gaat werken. Het UWV betaalt je werkgever dan een Ziektewet-uitkering als je (weer) ziek wordt. Je werkgever hoeft dan een groot deel van je loon niet zelf te betalen. De no-riskpolis geldt maximaal 5 jaar.
De no-riskpolis geldt langer dan 5 jaar als 1 van de vier onderstaande situaties voor jou geldt:
1. je hebt of had Wajong.
2. je hebt een WSW-indicatie.
3. je werkt beschut.
4. je werkt en hebt een ziekte of handicap (banenafspraak).
• je wordt ziek door je zwangerschap of bevalling.
• je wordt ziek door een orgaandonatie.
• je hebt een werkgever, maar bent langdurig ziek. Dan betaalt je werkgever je loon door in de eerste 2 jaar, dat je ziek bent. Je werkgever kan ook een ziektewetuitkering voor je aanvragen. Maar je werkgever kan er ook voor zorgen, dat je eerder, dan pas na 2 jaar, een IVA-uitkering (WIA) krijgt, bijvoorbeeld na een ernstig ongeluk.
Na 2 jaar ziekte ontvang je een WIA-uitkering, als je dan nog geheel of gedeeltelijk door ziekte arbeidsongeschikt bent. Je komt pas in aanmerking voor een WIA-uitkering, als je de maximale duur van de ziektewetuitkering van 104 weken hebt doorlopen. Je bent ook voor tenminste 35% of meer arbeidsongeschikt. De WIA bestaat uit de WGA en de IVA. Je krijgt een WGA-uitkering als je gedeeltelijk werkt of na een tijd weer aan het werk kunt gaan. Zit je eenmaal in de WIA, dan ligt de focus bij een WGA-uitkering op je terugkeer op de arbeidsmarkt. Waar liggen je mogelijkheden en wat kun je nog wel? Je krijgt een IVA-uitkering, als je blijvend arbeidsongeschikt bent.

Je hebt geen werkgever.
In de Ziektewet is geregeld dat zieke werknemers, die geen vast werk hebben en geen loon krijgen, toch een inkomen hebben. Bijvoorbeeld als je uitzendkracht, oproep- of invalkracht bent of als je contract afloopt tijdens je ziekte of als je een WW-uitkering krijgt. Dan krijgt je soms een Ziektewet-uitkering. Het UWV begeleidt je dan bij je re-integratie. In de volgende situaties heb je, zelfs al heb je geen werkgever, toch recht op een ziektewetuitkering:
• je bent uitzendkracht en ziek.
• je bent oproepkracht of invalkracht en ziek.
• je hebt een fictief dienstverband en bent ziek (voor o.a. thuiswerkers, leerlingen, stagiairs, aannemers van werk (geen eigen bedrijf), freelancers, provisiewerkers, musici en artiesten).
• je contract loopt af tijdens je ziekte. Vanaf het moment dat je contract eindigt, hoeft je werkgever je geen loon meer te betalen.
• je bent ziek geworden binnen 4 weken na afloop van je contract.
• je hebt een WW-uitkering en bent ziek. Tijdens de eerste 13 weken dat je ziek bent, krijg je gewoon je WW-uitkering. Stopt je WW-uitkering tijdens de eerste 13 weken van je ziekte, omdat de maximale uitkeringsduur bereikt is? Dan krijg je een ziektewetuitkering, zodra je WW-uitkering stopt. Ben je langer dan 13 weken ziek? Dan stopt je WW-uitkering na de 13 weken en krijg je een ziektewetuitkering.
• je hebt een WIA-, WAO-, Wajong– of WAZ-uitkering en bent ziek.
• je bent vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet. Je kunt je vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet als je niet verplicht verzekerd bent. Je krijgt dan bij ziekte een uitkering. Dat kan in de volgende situaties:
1. je begint of hebt een eigen bedrijf.
2. je bent directeur-grootaandeelhouder (dga), dus wel werkgever, geen recht op een ziektewetuitkering, maar wel recht op loondoorbetaling bij ziekte.
3. je hebt een gedeeltelijke WAO-uitkering en werkt als zelfstandige of alfahulp of onderbreekt tijdelijk je werk.
4. je bent alfahulp. Wel werkgever, gedurende maximaal 6 weken recht op loondoorbetaling bij ziekte, maar geen recht op een ziektewetuitkering.
5. je onderbreekt je werk voor korte tijd.
6. je werkt in het buitenland.
• je werkt door, nadat je de AOW-leeftijd hebt bereikt en je wordt ziek. Heb je de AOW-leeftijd bereikt en blijf je werken? Als je op of na 1 januari 2016 ziek bent geworden, kun je in sommige gevallen een ziektewetuitkering krijgen. Deze duurt dan maximaal 13 weken

Documenten uitkering bewaren
Het is belangrijk om alle documenten te bewaren, die met je uitkering te maken hebben. Als je ziektewetuitkering stopt, moet je de documenten, die met je uitkering te maken hebben, altijd minstens 2 jaar bewaren. Je bent namelijk verplicht om je documenten aan het UWV te laten zien, als ze erom vragen. Dat kunnen loonstroken, sollicitatiebrieven en arbeidsovereenkomsten zijn. Maar het is slim om de documenten rond je uitkering nog langer te bewaren. Ook na 2 jaar kan het UWV nog onderzoeken of de uitkering, die je ontvangt of hebt ontvangen, wel juist is. Je bent verplicht om mee te werken als ze daarom vragen.

Help mee