Zelfbeschadiging bij RA en AS

Spreker Nigil Haroon (Canada):

Mensen met RA en Ankyloserende Spondylitis ervaren vaak gevoelens van pijn, vermoeidheid, isolatie, hopeloosheid en angst als gevolg van hun aandoening. Haroon onderzocht of mensen met RA en Ankyloserende Spondylitis daardoor meer risico lopen om zichzelf te beschadigen dan gemiddeld. Uit de cohort studie bleek inderdaad dat de zelfbeschadigingsaantallen bij de onderzochte groepen van mensen met RA en AS inderdaad hoger lagen dan bij de aantallen uit de groep van de algemene bevolking. Toch blijft het lastig om in een cohort studie oorzaak en gevolg duidelijk te krijgen. Misschien hebben mensen met RA en AS wel vaker ongelukken omdat ze fysiek minder handig zijn. Daardoor maakt het register misschien melding van een kras/schram op de arm, waarbij het gaat om een ongeluk maar het ook zou kunnen lijken alsof het zelfbeschadiging was.

Comments are closed.