Young PARE

 

De stem van jonge mensen met reumatische en musculoskeletale ziekten in Europa

Young PARE is een werkgroep van de Standing Committee van PARE.
Young PARE heeft als doel de kwaliteit van leven van jongeren met reumatische en musculoskeletale aandoeningen (RMDs) tussen de 18 en 35 jaar in de Europese landen te verbeteren. Daarnaast is hun doel ook om een netwerk van jonge mensen op te zetten, die in de Europese landen werken voor jongeren met RMDs.

De Young PARE Working Group bestaat uit acht vertegenwoordigers uit verschillende Europese landen. Deze jonge mensen hebben zelf een RMD en zijn betrokken bij het ondersteunen van andere jongeren met een RMD. De werkgroep wordt ondersteund door de Young PARE-commissies, bestaande uit de Country Liaison Committee – Digital Communication Committee – Education Committee – Newsletter Committee – Visibility and Global Affairs Committee.

Nieuwsgierig geworden? Ga naar http://www.youngpare.org/ en schrijf je in voor de Nieuwsbrief.

Patiënten met artritis en reuma in Europa (PARE)
PARE is samengesteld uit afgevaardigden van nationale patiëntenorganisaties, die mensen met reumatische en musculoskeletale aandoeningen (RMDs) in heel Europa vertegenwoordigen. Het doel van PARE is om de kwaliteit van leven te verbeteren voor de 120 miljoen mensen in Europa die leven met RMDs. PARE is onderdeel van EULAR, de European League against Rheumatism. Deelnemers vanuit de nationale patiëntenorganisaties komen tweemaal per jaar samen op het jaarlijkse EULAR-congres en bij de EULAR-jaarlijkse Europese conferentie van PARE.

European League Against Rheumatism (EULAR)
EULAR is een organisatie die patiënten, gezondheidswerkers en wetenschappelijke reumatologie genootschappen uit heel Europa vertegenwoordigt. EULAR organiseert activiteiten op het gebied van onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs en is gebouwd op een structuur van comités en leidinggevende organen.

De comités en bestuursorganen zijn: de algemene vergadering, het uitvoerend comité, de vaste commissies (zoals: de Standing Committee of PARE) en de programmacomités.
Het uitvoerend comité moet de ontwikkeling van EULAR en zijn activiteiten weerspiegelen. De vaste commissies definiëren, beheren en voeren de verschillende activiteiten van EULAR uit. De programmacomités zijn verantwoordelijk voor de wetenschappelijke, gelieerde programma’s voor gezondheidswerkers op het jaarlijkse EULAR-congres.

Het EULAR congres vindt jaarlijks, in juni, plaats in een van de grote Europese steden. Het congres duurt vier dagen, waarbij patiënten, gezondheidswerkers en wetenschappers elkaar ontmoeten om ervaringen, meningen en gegevens uit te wisselen. De inhoud van het Congres is verdeeld in een wetenschappelijk programma, een PARE-programma en een programma van geallieerde gezondheidswerkers.

Help mee