Wereldreumadag 12 oktober

Wereldreumadag
Op 12 oktober is het Wereldreumadag (WRD). De Wereldreumadag is een jaarlijks terugkerend wereldwijd initiatief om aandacht te vragen voor mensen met reuma en spierziekten.
Reuma zorgt vaak voor lichamelijke beperkingen. Mensen met een vorm van reuma en hun naasten en omgeving moeten niet alleen leren omgaan met hun ziekte, pijn en vermoeidheid. Ze moeten ook omgaan met vragen, twijfels, onbegrip en emoties, die samengaan met hun ziekte. Reuma heeft bovendien invloed op studie, werk, gezin, hobby’s, enz.

Op deze dag vragen we als Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland daarom nadrukkelijk aandacht voor de impact van reuma op het leven van mensen.

Nederland telt ruim twee miljoen mensen, die één van de verschillende vormen van reuma hebben. De afgelopen jaren is reuma steeds meer een onzichtbare ziekte geworden. Dat komt door de steeds betere behandelingen, die de afgelopen decennia zijn ontwikkeld. Hierdoor belanden mensen eigenlijk niet meer in een rolstoel en vergroeien hun handen, voeten en andere gewrichten niet meer zo ernstig als dat vroeger gebeurde. Op straat zal je mensen met reuma daarom niet snel herkennen. Toch is reuma nog steeds niet te genezen. De oorzaak van de meeste vormen van reuma is nog onbekend, maar er wordt hard gezocht naar nieuwe behandelingen. Als je de diagnose reuma krijgt van je arts, moet je dus leren leven met een ziekte, die je voor de rest van je leven hebt. Een ziekte die bovendien de nodige impact op je dagelijks leven heeft en alles wat erbij hoort, zoals je werk, hobby’s, gezinsleven, relatie, enz.

Miljoenen mensen voeren dagelijks een onzichtbare strijd tegen ontstekingen, pijn en vermoeidheid. EULAR, de European Alliance of Associations for Rheumatology, waarvan de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland namens Nederland lid is, schat dat er zo’n 120 miljoen mensen in de EU alleen al momenteel gediagnosticeerd zijn met een reuma of een spierziekte. Nog eens 100 miljoen mensen zijn momenteel niet gediagnosticeerd en proberen om te gaan met symptomen van reuma, die vaak over het hoofd worden gezien of verkeerd ingeschat. Een groot deel van de mensen wordt getroffen door ziekten, die een impact hebben op hun levenskwaliteit en hun deelname aan de samenleving, bijvoorbeeld met werk. Het onvermogen om te werken vermindert het gevoel van eigenwaarde, verhoogt de afhankelijkheid van een uitkering en het zorgsysteem en familie en vrienden.

Wereldreumadag maakt deze strijd zichtbaar en vraagt aandacht voor de impact van reuma, het belang van een vroege diagnose en daarmee bijvoorbeeld behoud van werk. EULAR organiseert jaarlijks op 12 oktober een conferentie / forum over onderwerpen, belangrijk voor mensen met reuma.
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland vraagt echter niet alleen op deze dag aandacht voor de impact van reuma, maar doet dat het hele jaar door.

Help mee