Wensen van jonge Oostenrijkers met RA

Spreker Petra Wegscheider (Oostenrijk):

De Reumaliga in Oostenrijk heeft veel jonge leden. De liga vroeg zich af wat de thema’s rondom reuma waren waar deze groep graag meer informatie of ondersteuning in zou willen. Ze stuurde een vragenlijst uit die door 52 mensen werd beantwoord. De leeftijd van de respondenten was laag: 15-35 jaar oud, het opleidingsniveau was bovengemiddeld en 75% was vrouw. 22% van deelnemers had geen betaalde baan. Belangrijke thema’s die naar boven kwamen waren: problemen met het vinden en behouden van een baan (in Oostenrijk werk je niet of full-time, part-time is niet echt een optie), gebrek aan begrip voor reuma, omgaan met pijn en vermoeidheid, reuma en zwangerschap.

Uit de vragenlijst bleek ook dat er behoefte was aan bijeenkomsten waarbij leden elkaar fysiek konden ontmoeten, dus niet alleen online. De eerste bijeenkomst was een brainstormsessie en werd georganiseerd in het midden van Oostenrijk. Er werd besloten om een jongerennetwerk op de starten en om dit netwerk groter te maken. Er wort veel publiciteit voor het netwerk gemaakt op Facebook en er staan nieuwe bijeenkomsten gepland, ook in samenwerking met zorgverleners.

Comments are closed.