Weefsels

Weefsel
Een groep cellen die dezelfde taak uitvoeren, vormen samen een weefsel. Een weefsel is het samenhangend geheel van gelijksoortige cellen met dezelfde bouw en dezelfde functies in een extracellulaire matrix (de tussencelstof met vezels en weefselvloeistof).
Het weefsel is zo gemaakt, dat het een of meerdere specifieke functies kan uitoefenen: epitheelweefsel (huid) of endotheel bedekt, steunweefsels geven steun, spierweefsel (spieren) maakt bewegen mogelijk en zenuwweefsel zorgt voor het doorgeven van signalen in je lichaam. Dit zijn de vier hoofdgroepen bij de weefsels.
De steunweefsels bestaat weer uit verschillende soorten weefsels: bindweefsel, vetweefsel, kraakbeenweefsel, bloed en lymfe, botweefsel en tandbeen.

Verantwoordingstekst weefsel
De informatie over het weefsel is algemeen. Iedere situatie is anders, dus raadpleegt u bij vragen of klachten altijd uw huisarts, medisch specialist of apotheker.

Inhoud website
De patiëntenorganisatie Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland biedt geen medisch advies, diagnose of behandeling! De inhoud van deze website, zoals tekst, afbeeldingen en ander materiaal, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en afkomstig vanuit betrouwbare bronnen, zoals overheid, huisartsen, apotheken en ziekenhuizen.

Video’s
De video’s zijn alleen bedoeld voor algemeen informatief gebruik. U moet een gekwalificeerde zorgverlener raadplegen voor professioneel medisch advies, diagnose en behandeling van uw gezondheidsklachten.

Foto slider
Dreamstime – microscopische vergroting menselijk weefsel met epitheliumcellen, bindweefsel en spierweefsel.

Help mee