Weefsels

Weefsel
Een groep cellen die dezelfde taak uitvoeren, vormen samen een weefsel. Een weefsel is het samenhangend geheel van gelijksoortige cellen met dezelfde bouw en dezelfde functies en verbonden door veel of weinig extracellulaire matrix (tussencelstof met vezels en weefselvloeistof). Het weefsel is zo gemaakt, dat het een of meerdere specifieke functies kan uitoefenen: epitheelweefsel (huid) of endotheel bedekt, vetweefsel slaat vet op, steunweefsel geeft steun, spierweefsel (spieren) maakt bewegen mogelijk en zenuwweefsel zorgt voor het doorgeven van signalen in het lichaam.

Extracellulaire matrix (tussencelstof)
De cellen liggen in extracellulaire matrix. Deze matrix bestaat uit een gelijkmatig samengestelde stof (tussencelstof), waarin de bindweefselcellen en de onoplosbare proteïnevezels zitten en de weefselvloeistof. De matrix vult met de weefselvloeistof de ruimte in tussen cellen en vezels van het weefsel. De weefselvloeistof bevat ionen, oplosbare stoffen (vergelijkbaar met bloedplasma) en plasma-eiwitten.
• Functies van de extracellulaire matrix zijn:
– de cellen te verbinden en te ondersteunen.
– zorgt voor wateropslag.
– maakt uitwisseling tussen de bindweefselcellen en het bloed mogelijk.
– een belangrijke rol spelen in ontwikkeling, migratie, groei, vormwijzigingen en metabole functies van het bindweefsel.
• Consistentie van de extracellulaire matrix: de consistentie (samenhang) is zeer wisselend, afhankelijk van het type bindweefsel. Het varieert van een waterige matrix van bloed tot een harde matrix van botweefsel. Daartussen in bevinden zich de matrices, die in consistentie variëren van siroopachtig tot gelatineachtig.
• Aard van de extracellulaire matrix:
– bloed en lymfe: met een vloeibare, waterachtige extracellulaire matrix.
– steunweefsel: met een min of meer stroperige extracellulaire matrix.
– kraakbeen: met een vaste extracellulaire matrix, doorgaans plooibaar, elastisch en snijdbaar.
– bot: met een harde en stevige extracellulaire matrix, die verkalkt is en niet snijdbaar.

Typen weefsels
De vier hoofdgroepen in weefsels zijn:

Verantwoordingstekst weefsel
De informatie over het weefsel is algemeen. Iedere situatie is anders, dus raadpleegt u bij vragen of klachten altijd uw huisarts, medisch specialist of apotheker.

Inhoud website
De patiëntenorganisatie Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland biedt geen medisch advies, diagnose of behandeling! De inhoud van deze website, zoals tekst, afbeeldingen en ander materiaal, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en afkomstig vanuit betrouwbare bronnen, zoals overheid, huisartsen, apotheken en ziekenhuizen.

Video’s
De video’s zijn alleen bedoeld voor algemeen informatief gebruik. U moet een gekwalificeerde zorgverlener raadplegen voor professioneel medisch advies, diagnose en behandeling van uw gezondheidsklachten.

Foto slider
Dreamstime – microscopische vergroting menselijk weefsel met epitheliumcellen, bindweefsel en spierweefsel.

Help mee