Webinars 2022

Hieronder kun je de webinars terugkijken, die de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland heeft uitgezonden in 2022.
Heb je een vraag? Mail naar [email protected]

Webinar ‘Reuma en voetklachten: de podotherapeut helpt je verder’. Ruim 80% van de mensen met reuma heeft voetklachten. Ongeveer 40% van die mensen vindt daarvoor niet de juiste zorg. De podotherapeut speelt een belangrijke rol in de zorg voor voetklachten. Op welke manier precies? Daarover vertelden podotherapeut Niels Balvers en (sport)podotherapeut en Medisch Directeur Monique Gouw van RondOm Podotherapeuten op 17 november 2022.

Webinar ‘Reuma en wat kan de apotheker voor je doen?’. Als je reuma hebt, gebruik je vaak medicijnen om ontstekingen in je gewrichten af te remmen en pijn te verminderen. Ophalen van deze medicijnen gebeurt in de apotheek. Je hebt bij het ophalen van je medicijnen contact met de apothekersassistente of de apotheker, die veel meer voor je kunnen betekenen, dan alleen de uitgifte van medicijnen. Apotheker Renske Hebing legde uit wat het werk van een apotheker inhoudt op 31 oktober 2022.

Webinar ‘Ontstekingsreuma en risico op hart- en vaatziekten’. Bij ontstekingsreuma, zoals bijvoorbeeld reumatoïde artritis (RA), Axiale SpA of artritis psoriatica, loop je meer risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Het is dan ook belangrijk om jezelf periodiek goed te laten screenen op dit risico. Waarom is het belangrijk dit risico in de gaten te houden? En hoe verloopt een screening op hart- en vaatziekten? Professor Mike Nurmohamed legde dit uit op 24 september 2022.

Webinar ‘Reuma en eigen regie bij pijn’. Pijn is een symptoom, waar veel mensen met reuma dagelijks mee te maken hebben. Hoe ga je daarmee om? En wat kun je zelf doen tegen chronische pijn? Pijn is chronisch als het niet meer weggaat, of als het langer duurt om te herstellen dan je mag verwachten. Daarover vertelde Ilona Thomassen, voorzitter van het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem en van de Patiëntenvereniging CRPS (Complex Regionaal Pijnsyndroom) op 30 juni 2022.

Webinar ‘Axiale en Perifere SpA’. Het verschil heeft te maken met de plek of plekken in het lichaam, waar de ontsteking voorkomt. Wanneer de ontstekingen in de rug ontstaan, noemen we dit axiale SpA. Als bijvoorbeeld in de knieën en/of de handen een ontsteking voorkomt, spreken we van perifere SpA. Floris van Gaalen, reumatoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum, vertelde over axiale en perifere SpA op 14 mei 2022.

Webinar ‘Reuma en Multimorbiditeit’. Mensen met reuma hebben vaak naast reuma ook nog een of meerdere andere aandoeningen. Dit heet multimorbiditeit. Maar hoe kun je de juiste ziekenhuiszorg krijgen als je naast reuma ook andere aandoeningen hebt? En wat kun je zelf doen om het overzicht te houden? Marloes van Onna, reumatoloog Maastricht UMC, en Marlies Verhoeff, onderzoeker UMCG, vertelden hierover op 9 april 2022.

Webinar ‘Jicht‘. Jicht is een vorm van reuma. Het is een ontsteking in een gewricht, waardoor het gewricht vaak rood en dik wordt. Als je jicht hebt, gaat er bij de stofwisseling iets niet helemaal goed. Iedereen kan jicht krijgen. Op 26 maart 2022 vertelde Dr. Tim Jansen, reumatoloog bij het Viecuri Medisch Centrum in Venlo, over jicht. Hij gaf een boeiende presentatie over jicht, de symptomen, de behandelingen en het lopende onderzoek naar de ziekte jicht.

Webinar ‘Reuma en osteoporose’. Osteoporose, oftewel botontkalking, is een chronische aandoening van het botstelsel. Door osteoporose neemt de botsterkte af, waardoor de kans op botbreuken groter wordt. Op 12 februari 2022 vertelde Peter van den Berg, verpleegkundig specialist fracturen en osteoporose bij het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, over onder andere wat osteoporose is, hoe het ontstaat en hoe je het kunt voorkomen of behandelen.

Webinar ‘Reuma en Zorg op Afstand’. Zorg op afstand lijkt een simpel begrip, maar wat verstaan we daar nou precies onder? De definitie: ‘Het op afstand verlenen van zorg, door gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie (ICT). De patiënt en zorgverlener bevinden zich hierbij niet in dezelfde ruimte’. Wouter Bos, reumatoloog bij Reade, vertelde op 15 januari 2022 over zorg op afstand en eHealth. Wat zijn de ervaringen met zorg bij reuma op afstand? En hoe zou deze zorg er in de toekomst uit kunnen zien?

Help mee