Wat is geslaagde patientparticipatie?

Wanneer vinden ervaringsdeskundige en onderzoeker dat hun samenwerking in een onderzoekstraject succesvol is? Is het mogelijk om dit ‘succesvol’ zijn meetbaar te maken op verschillende onderdelen? Afgelopen dinsdag nam ReumaZorg Nederland deel aan een dialoogbijeenkomst van PGO-support over deze indicatoren voor succesvolle participatie.

Onderzoek Patiëntenparticipatie
Merel Sleeuw startte 4 maanden geleden bij PGO-support aan haar stageopdracht ‘Patiëntenparticipatie bij Wetenschappelijk Onderzoek’. De afgelopen maanden interviewde zij verschillende stakeholders (ervaringsdeskundigen, onderzoekers, financiers van onderzoek) over geslaagde voorbeelden van patiëntenparticipatie.

Aanscherping 9 aanbevelingen
De resultaten van de interviews gebruikt Merel om de ‘9 aanbevelingen voor zinvolle patiëntenparticipatie’ die eerder gepubliceerd zijn, aan te scherpen en waar mogelijk meetbaar te maken. Merel besprak de voorlopige resultaten van haar onderzoek tijdens de dialoogbijeenkomst van afgelopen dinsdag. Tijdens de bijeenkomst waren zowel patiëntenorganisaties, ziekenhuizen als fondsen aanwezig.

Op zoek naar indicatoren
In kleine groepjes gingen de betrokken partijen aan de slag met de twee belangrijkste uitkomsten uit haar onderzoek. Welke indicatoren zou je bijvoorbeeld kunnen stellen in de verschillende fasen van onderzoek om de voorwaarde ‘Er wordt naar de ervaringsdeskundige geluisterd’ te kunnen waarborgen?

Top 3
De resultaten van de verschillende groepen werden verzameld om zo plenair tot een top 3 van de belangrijkste indicatoren te komen. Merel zal deze resultaten meenemen in haar eindverslag die zij medio/eind juli a.s. zal verdedigen.

Lees ook het artikel ‘9 aanbevelingen voor zinvolle patiëntenparticipatie’