Wat is de meerwaarde van de Bayes statistiek?

Spreker Valentin Ritschl (Oostenrijk):

Thomas Bayes introduceerde in 1763 de Bayes statistiek. Vaak wordt aan de hand van de frequentie van het wel of juist niet voorkomen van iets getoetst of een hypothese wel of niet waar is en met welke waarschijnlijkheid. Er bestaat dus altijd een kans dat je (ondanks de aantallen) een hypothese onterecht wel of niet accepteert. Soms zijn er factoren die deze kans vergroten. Wanneer je als onderzoeker weet welke factoren deze kans kunnen vergroten, dan kan je de Bayes statistiek gebruiken. De Bayes statistiek wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het analyseren van gegevens uit een vragenlijst naar het fysiek functioneren van mensen met reuma. De vragenlijst laat slechter fysiek functioneren zien wanneer oudere mensen de vragenlijst invullen. Het lijkt dan alsof oudere mensen meer last hebben van hun reuma terwijl het minder fysiek kunnen functioneren ook veroorzaakt zou kunnen worden door ouderdom i.p.v. reuma. De Bayes statistiek helpt om deze vertekening tegen te gaan.

Comments are closed.