Wat beïnvloedt vermoeidheid bij RA?

Spreker Cristiana Silva (Portugal):

Vermoeidheid is een van de meest voorkomende en beperkende symptomen van mensen met reumatoïde artritis (RA). Het is tegelijkertijd ook een symptoom dat het minst aangekaart wordt door zorgverleners tijdens een consult met RA patiënten. Dit komt mede door het ontbreken van effectieve strategieën om vermoeidheid te behandelen. Dit onderzoek heeft tot doel om een multidimensionaal model te ontwikkelen van factoren die invloed hebben op vermoeidheid bij RA. Het model dient als overzicht om zo vermoeidheid bij RA beter te begrijpen en te behandelen.

Resultaten: Voor dit onderzoek vulden 142 RA patiënten een vragenlijst in, 83.1% was vrouw, de gemiddelde leeftijd was 61.1 jaar. Gekeken werd hoe deze patiënten scoorden op variabelen als slaap, fysiek functioneren, lichamelijke ongemakken, pijn, angsten en depressie, ook werd de DAS score uitgevraagd en werden de hemoglobine niveaus bepaald. Daarnaast werd respondenten ook gevraagd naar hun leeftijd en hun extrovert/introvert zijn. Deze variabelen verklaarden samen uiteindelijk 60% van de vermoeidheid die patiënten ervaren bij RA. Depressie en lichamelijke beperkingen hadden relatief meer invloed op vermoeidheid. Een onrustig slaappatroon had ook invloed op vermoeidheid, maar minder dan depressie en lichamelijke beperkingen. Ziekte activiteit en pijn hadden een indirecte invloed op vermoeidheid via lichamelijke beperkingen en een onrustig slaappatroon. Leeftijd had ook invloed op vermoeidheid. Extroverte personen vertoonden minder depressieve symptomen en ook minder vermoeidheid.

Conclusie: Depressie, fysieke ongemakken en een onrustig slaappatroon zijn de grote bepalende variabelen in het verklaren van vermoeidheid bij patiënten met RA. Ziekteactiviteit en pijn spelen een indirecte rol. De resultaten laten zien dat een holistische benadering van vermoeidheid bij RA belangrijk is. Een benadering waarin niet alleen gekeken wordt naar behandeling van het ontstekingsproces bij RA maar ook naar de behandeling van vermoeidheid.

Comments are closed.