Waarom niet op tijd naar de huisarts?

Spreker Rebecca Jayne Stack (Engeland):

Een vroege diagnose is van groot belang om vroegtijdig ingrijpen bij reuma mogelijk te maken. Het voorkomt blijvende schade door reuma en geeft betere uitkomsten voor wat betreft de verdere kwaliteit van leven. Er zijn 3 soorten van vertraging die een vroege diagnose in de weg staan: vertraging door de patiënt, vertraging door de huisarts, vertraging door de specialist.

Rebecca Jayne deed onderzoek naar vertraging die veroorzaakt wordt door de patiënt zelf. Wat zorgt ervoor dat het gemiddeld 5,7 weken sinds het verschijnen van de eerste symptomen duurt voordat deze naar de huisarts stapt?

Patiënten met reuma werd gevraagd wat achteraf gezien de eerste symptomen waren van hun aandoening en wat ervoor zorgde dat ze eventueel niet meteen naar de huisarts stapten. De resultaten werden in een vragenlijst verwerkt die werd uitgezet onder meerdere patiënten.

Uit de vragenlijst bleek dat naarmate de zorgen, angst en lichamelijke beperkingen bij de start van de eerste symptomen erger waren, men ook eerder naar de huisarts stapte. Andere variabelen die een sneller/langzamer bezoek aan de huisarts beïnvloedde waren: behoefte om controle te houden over de eigen gezondheid, algemene kennis over reuma, het praten over symptomen met anderen in de omgeving en de tevredenheid met de huisarts. Veel patiënten gingen bij de eerste symptomen naar de apotheek voor algemene medicatie. Opvallend was hoe weinig er met de apotheker/apothekers assistente werd gesproken over de symptomen.

Comments are closed.