Vragenlijst: Opeens een ander merk medicijn mee naar huis?

Apotheker biedt ander merk medicijn dan voorgeschreven

Herkent u dit? U komt in de apotheek en krijgt opeens een ander medicijn mee dan u gewend bent. Terwijl uw huisarts of specialist u geen ander medicijn heeft voorgeschreven. Reumazorg Nederland wil samen met een groot aantal andere patiëntenorganisaties uitzoeken wat de gevolgen zijn van dit wisselen van medicatie. Help ons mee en vul de online vragenlijst in.

Ieder jaar krijgen bijna 1 miljoen mensen met een vorm van reuma en andere chronische aandoeningen een ander merk medicijn mee van hun apotheker dan de huisarts of specialist voorschreef. In de afgelopen jaren ontvingen verschillende patiëntenorganisaties hierover al veel klachten van patiënten. Met een gezamenlijk onderzoek willen we daarom aantonen welke problemen patiënten precies ondervinden door het wisselen van medicatie.

Help mee en deel uw ervaringen met het wisselen van medicijnen via de vragenlijst in deze link.

De resultaten van deze enquête zullen wij gebruiken om overheid en zorgverzekeraars inzicht te geven in de gevolgen van wisselen van medicijnen voor individuele patiënten. Wij willen graag met hen bespreken op welke manier hierin verbetering kan worden gebracht.

Lukt het u niet de vragenlijst in te vullen of heeft u een vraag over de vragenlijst, stuur dan een mail naar voorzitter@reumazorgnederland.nl.

Namens de deelnemende patiëntenorganisaties, vast hartelijk dank!

Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, Longfonds, de Hart& Vaatgroep, de samenwerkende Oogverenigingen, Schildklier Organisatie Nederland, Nederlandse Hypofyse Stichting, Dutch Brain Council, Reumafonds, Vereniging Nederland Davos, Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland, Epilepsie Vereniging Nederland, Nierpatiënten Vereniging Nederland, Hoofdpijnnet, Patiëntenfederatie Nederland, MIND.

Comments are closed.