Voorlichting over reuma: hoe ziet u de rol van de reumaverpleegkundige?

Voorlichting over reuma: wat is de rol van de reumaverpleegkundige?

Meer uitleg over wat reuma is of advies over de verschillende behandelopties? Begeleiding bij het gebruik van reumamedicatie? Nuttige informatie over bewegen bij gewrichtsklachten? Welke rol kan een reumaverpleegkundige het beste innemen waar het gaat om voorlichting en educatie over reuma? Help de reumaverpleegkundige om u beter te helpen. Doe in mei of juni mee aan een kort (telefonisch) interview van de beroepsvereniging van reumaverpleegkundigen. 

De V&VN Reumatologie (Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen Reumatologie) is gestart met het in kaart brengen van de inhoud en organisatie van voorlichting door reumaverpleegkundigen.

Wat zijn uw behoeften aan voorlichting?
In het kader van dit project zal studente Imke van Grinsven een tiental reumaverpleegkundigen en patiënten interviewen zodat de V&VN het perspectief van beiden in kaart kan brengen. Imke verwerkt de informatie uit deze interviews in een rapport dat de basis zal zijn voor de verdere inrichting van voorlichting over reuma door de reumaverpleegkundige.

Interview 
Heeft u reuma in de vorm van Reumatoïde Artritis of Spondyloartritis (bijvoorbeeld de ziekte van Bechterew of Artritis Psoriatica)? Dan zou het geweldig zijn als u uw ervaring met reuma en behoeften rondom voorlichting over reuma zou willen delen in een interview met Imke. Het interview kan in mei of juni plaatsvinden en kan zowel telefonisch/via Skype maar ook Face to Face worden ingevuld. De datum, het tijdstip en de wijze van interviewen spreekt zij graag in overleg met u af. Het interview zal maximaal 45 minuten duren.

Aanmelden 
Wanneer u interesse heeft om deel te nemen, kunt u zich bij Imke aanmelden via:

  • E-mail: i. vangrinsven@student.maastrichtuniversity.nl
  • Telefoon: 06-55703600.

Alvast hartelijk dank voor uw verhaal!

Comments are closed.