Vertraging die de huisarts veroorzaakt

Bruno Fautrel (France):

Bij de eerste symptomen van reuma is het van groot belang om meteen in te grijpen en gebruik te maken van de window of opportunity. Daarin ligt een grote rol voor de huisarts om bij de symptomen meteen door te verwijzen naar de reumatoloog. In Frankrijk duurt het zo’n 5 weken voordat een patiënt van de huisarts wordt doorverwezen naar de specialist.

Wat hebben huisartsen nodig om snelle doorverwijzing mogelijk te maken?

  • Betere opleiding in wat reuma en reumasymptomen precies zijn. Dit kan door een aantal overzichtelijke geheugensteuntjes/ezelsbruggetje op te stellen die huisartsen kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld de ‘3 tekenen van ontstekingsreuma’ : Meer dan 2 gezwollen gewrichten, pijn bij het handen schudden of zachtjes knijpen in voeten en ochtendstijfheid die langer dan 30 minuten aanhoudt.
  • Beter contact met de specialist bijvoorbeeld door middel van een telefoonnummer dat huisartsen kunnen bellen voor vragen over doorverwijzing van een twijfelgeval ja/nee.
  • Snellere toegang tot de reumatoloog bijvoorbeeld door middel van speciale polis voor ‘vroege diagnose’ patiënten
  • Betere samenwerking tussen patiënt, huisarts, specialist in online platforms waar meer informatie staat over reuma, behandelmogelijkheden en medicatie.

Comments are closed.