Vermoeidheid – oorzaak van vermoeidheid bij reuma

Verschillende factoren
Er is niet één oorzaak van de vermoeidheid bij reuma. Er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen. Dit kan per persoon verschillen.
Bij sommige mensen wordt vermoeidheid vooral bepaald door 1 of 2 factoren. Er zijn ook mensen waarbij vermoeidheid wordt beïnvloed door veel verschillende factoren. De verschillende factoren hebben niet alleen invloed op de vermoeidheid, maar ze beïnvloeden ook elkaar. Als één factor verandert, veranderen de andere factoren ook mee.

Voorbeelden van factoren die ervoor kunnen zorgen dat je vermoeid bent zijn:
Hoge ziekte-activiteit: hoge ontstekingswaarden (CRP) kunnen ervoor zorgen dat je je extra vermoeid voelt, omdat je lichaam aan het vechten is tegen de ontsteking.
Overgewicht: Als je (ernstig) overgewicht hebt, kan dit een rol spelen bij het ervaren van chronische vermoeidheid. Het kan ook een nadelig effect hebben op andere factoren die vermoeidheid beïnvloeden zoals pijn, slaap en lichaamsbeweging.
Pijn: Het ervaren van pijn heeft een sterk verband met vermoeidheid. Door pijn voel je je meer vermoeid. En het omgekeerde geldt ook: als je vermoeid bent voel je eerder pijn.
Medicijnen: Vermoeidheid kan een bijwerking zijn van bepaalde typen medicijnen, zoals biologicals. Omgekeerd blijken biologicals ook vermoeidheid te kunnen verlichten. https://reumazorgnederland.nl/vermoeidheid-bij-biologicals-2/
Dag-nachtritme en slapen: voldoende slaap en een diepe slaap zijn nodig om het lichaam te laten herstellen. Problemen met je dag-nachtritme of je slaap kunnen vermoeidheid veroorzaken. Ook andere factoren, zoals pijn en ook vermoeidheid zelf kunnen op hun beurt ervoor zorgen dat je dag-nachtritme wordt verstoord.
Emoties: zoals het ervaren van angst, stress, somberheid of depressie kunnen ervoor zorgen dat je je extra vermoeid voelt. Ze kunnen er ook voor zorgen dat je slechter slaapt, waardoor je vermoeidheid nog meer toeneemt.
Te veel of te weinig lichaamsbeweging of beperkingen in lichamelijk functioneren: Al klinkt het misschien tegenstrijdig, te weinig lichaamsbeweging kan ervoor zorgen dat je vermoeid raakt. Maar als je overactief bent en je je grenzen overschrijdt, kun je ook vermoeid raken.

Overige factoren, zoals:
Leefstijl (zoals werk/studie/sport), waarbij je je eigen grenzen over gaat
Persoonlijke omstandigheden en steun van sociale omgeving (of het ontbreken ervan), bijvoorbeeld de zorg voor kinderen of het ontbreken van een partner.
Andere chronische ziektes: als je meerdere ziektes hebt, is de kans groter dat je last hebt van (ernstige) vermoeidheid.

Daarnaast lijkt vermoeidheid vaker voor te komen bij vrouwen – Kennis synthese ZonMW: https://reumazorgnederland.nl/content/uploads/SGF-Kennissynthese_Vermoeidheid_bij_chronische_ziekten.pdf

Oorzaak van vermoeidheid bij reuma: ‘Emoties’. https://images.pexels.com/photos/7203956/pexels-photo-7203956.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=2
Help mee