Vermoeidheid – onderzoek naar vermoeidheid bij reuma

Als je je vaak vermoeid voelt, kan dat een grote invloed hebben op jouw leven, bijvoorbeeld omdat je door de vermoeidheid niet meer kunt werken. Daarom is het van groot belang dat wetenschappers onderzoek doen naar vermoeidheid bij reuma. Op deze manier kunnen mensen met reuma, die chronisch vermoeid zijn, in de toekomst beter geholpen worden.

In het verleden was er niet veel aandacht voor vermoeidheid bij reuma, maar dat is gelukkig aan het veranderen. Onderzoek is hard nodig. Dat bleek ook uit de Kennisagenda van mensen met reuma uit 2018 van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN). Mensen met reuma willen meer onderzoek naar vermoeidheid. Met name naar hoe je het beste met de vermoeidheid kunt om gaan en hoe je het kunt voorkomen. https://reumazorgnederland.nl/kennisagenda reuma/  Dat onderzoek belangrijk is, blijkt ook uit de Kennisagenda 2023 van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN). RZN Factsheet Kennisagenda 2023

Wat is er al bekend uit eerder onderzoek?

Kennissynthese
Onderzoekers van Maastricht University hebben de kennissynthese opgesteld. Dit is een samenvatting van informatie die bekend is over vermoeidheid bij chronische ziekten, waaronder reuma. Daarnaast geven de onderzoekers aan welke kennis nog ontbreekt en waar meer onderzoek naar gedaan zou moeten worden. Ook staan er aanbevelingen om beter met vermoeidheid om te gaan.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?
Een groot deel van de mensen met reuma (40-50%) ervaart ernstige vermoeidheid. Mensen met reuma hebben meer kans op vermoeidheidsklachten dan mensen zonder deze chronische aandoening. Als je naast reuma nog andere chronische aandoeningen hebt, heb je een nog grotere kans op vermoeidheidsklachten. Vermoeidheid komt niet alleen bij reuma voor maar bij veel chronische ziekten. Ook blijkt dat andere factoren een rol spelen zoals vrouwelijk geslacht, roken en overgewicht.
Er is nog veel onbekend. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de oorzaken van vermoeidheid. Daarnaast hebben onderzoekers nog nauwelijks onderzoek gedaan naar mogelijke behandelingen van vermoeidheid. Uit de onderzoeken die wel zijn gedaan lijken Mindfulness en cognitieve gedragstherapie een positief effect te hebben.
Er is nog weinig aandacht voor vermoeidheid in de spreekkamer. Veel mensen met chronische vermoeidheid bespreken vermoeidheid zelden of nooit met hun zorgverlener. Het is een lastig onderwerp om te bespreken. Ook vanuit de zorgverlener is er niet altijd voldoende aandacht en tijd voor. https://reumazorgnederland.nl/vaker-praten-over-vermoeidheid-en-niet-reguliere-behandeling-in-de-spreekkamer-2/

Hier vind je de volledige kennissynthese over vermoeidheid: ZonMW SGF Kennissynthese_Vermoeidheid_bij_chronische_ziekten

Wat verder uit andere onderzoeken is gebleken:
Vermoeidheid kan een bijwerking zijn van bepaalde soorten medicijnen, zoals biologicals. In recent onderzoek onder 1382 mensen met reuma bleek 53% (730 mensen) een bijwerking van een biological te ervaren. Vermoeidheid werd het vaakst gemeld als bijwerking, nl. door 15% (108) van de 730 mensen. In bijna de helft van de gevallen ontstond de vermoeidheid tijdens of kort na het toedienen van de biological. Verder bleek uit dit onderzoek dat de gemiddelde ziektelast van vermoeidheid hoger is dan de last van andere bijwerkingen. https://reumazorgnederland.nl/vermoeidheid-bijwerking-van-biologicals/
Vermoeidheid blijft vaak aanwezig (bij 3 van de 4 mensen met reuma), ondanks dat ze goed zijn ingesteld op medicatie, zoals biologicals.
Lichamelijke activiteit kan vermoeidheid verminderen:
– een 12 weken durend oefenprogramma met hoge bewegingsintensiteit kan een positief effect hebben op vermoeidheid bij mensen met ontstekingsreuma. EULAR 2023 OP0087-HPR High Intensity Exercise Improves General and Physical Fatigue in Patients with Established Rheumatoid Arthritis
– lichamelijke activiteit en lichaamsbeweging kunnen effectief zijn in het verminderen van vermoeidheid bij mensen met ontstekingsreuma. In het algemeen kan passende lichaamsbeweging helpen bij het verbeteren van pijn, functie, vermoeidheid en gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven bij mensen met reuma (EULAR aanbeveling).
– daarnaast kan psycho-educatie (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie) helpen in het verminderen van vermoeidheid. EULAR 2023 OP0182 HPR Efficacy of non-pharmacological interventions
Pijn, functieverlies en vermoeidheid zijn de top 3 van meest belangrijkste klachten van mensen met reuma in Europa (Prof. Christopher John Edwards – Southampton, Verenigd Koninkrijk).

Onderzoek naar vermoeidheid bij reuma https://cdn.pixabay.com/photo/2018/11/18/10/19/doctor-3822863_1280.jpg
Help mee