Tool voor zelfmanagement bij RA in China

Spreker Rong Mu (China):

Het behalen van een DAS score die lager is dan 2.6 (remissie) of 3.2 (lage ziekteactiviteit) zijn de belangrijkste behandeldoelstellingen bij ontstekingsreuma. China kent veel patiënten met ontstekingsreuma. Meer dan 40% van deze patiënten zou op afstand gemonitord kunnen worden. Hiervoor is het SSDM (Smart System of Disease Management) gemaakt. Deze interactieve tool voor zelfmanagement bij reuma maakt het mogelijk dat patiënten hun DAS score, ochtendstijfheid en HAQ kunnen bijhouden. Ook kunnen ze toegang krijgen tot hun medische historie (incl. medicijngebruik en laboratorium uitslagen). Geautoriseerde reumatologen hebben toegang tot de patiëntgegevens in het SSDM. Zo kunnen zij hun patiënten monitoren. Dit onderzoek bekijkt in hoeverre het gebruiken van het SSDM invloed heeft op het behalen van remissie en lage ziekteactiviteit.

Resultaten: Van juni 2014 tot jan 2018 werden 2264 RA patiënten uit 154 ziekenhuizen door heel China een half jaar gemonitord via het SSDM. Gekeken werd naar hun reuma scores aan het begin en aan het einde van deze 6 maanden.

Conclusie: Het aantal RA patiënten die gebruik maakten van het SSDM en remissie of een lage ziekte activiteit hadden bereikt was significant toegenomen in de 6 maanden tijd. RA patiënten die actief het SSDM bleven invullen hadden een lagere waarschijnlijkheid op een terugval in RA activiteit en een hogere kans op het behouden van remissie of een lage ziekteactiviteit. SSDM is een waardevolle tool voor lange termijn monitoring van RA.

Comments are closed.