06-01-2021
Mensen met reuma willen vaker met hun arts praten over vermoeidheid en andere behandelvormen bij reuma

Vaker praten over vermoeidheid en niet-reguliere behandeling in de spreekkamer

Mensen met reuma hebben de behoefte om hun vermoeidheidsklachten te bespreken met hun zorgverleners. Daarnaast willen zij graag samen met hen beslissen over andere dan reguliere […]
Help mee