06-10-2020
Onderzoek Reade Relatie tussen Reuma en Corona

Groot onderzoek naar relatie reuma en COVID-19

Worden mensen met reuma, die hiervoor medicatie gebruiken, ernstiger ziek door COVID-19 dan reumapatiënten die geen medicatie gebruiken? En zijn reumapatiënten kwetsbaarder voor deze infectie dan […]
Help mee