24-06-2020
Nivel publiceert rapport effecten stoppen met vergoeding van paracetamol en vitamines en mineralen uit basispakket

Consequenties verwijderen vitaminen, mineralen en paracetamol uit basispakket

Op 1 januari 2019 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten om paracetamol en de vitaminen en mineralen die ook in de vrije […]
Help mee