Sponsoren

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) behartigt als professionele, actieve landelijke patiëntenorganisatie de belangen van alle mensen met reuma. RZN is een groeiende landelijke non-profit patiëntenorganisatie met een maatschappelijke doelstelling, die niet op winst is gericht. We hebben de ANBI status en de CBF-erkenning als goed doel. Onze uitgangspunten zijn:
Visie: Wij werken niet alleen voor, maar ook samen mét, iedereen met reuma, met als eindbestemming een wereld zonder reuma! Tot die tijd wil je, als je reuma hebt, ‘gewoon’ mee kunnen blijven doen: thuis, op het werk, op school, kortom overal in je dagelijkse leven. Daar strijden wij voor, samen met jou!
Missie: Wij werken aan een wereld zonder reuma en dat je tot die tijd ‘gewoon’ met alles in het dagelijkse leven mee kunt blijven doen. Daar strijden wij voor, samen met iedereen met reuma.
Kernwaarden: professioneel, patiëntgericht, netwerkgericht, veranderingsgericht en transparant.

Om onze activiteiten voor het behartigen van de belangen van mensen met reuma uit te breiden, zoeken we sponsoren, die ons willen ondersteunen. Voorbeelden van te ondersteunen activiteiten zijn bijvoorbeeld: • coproductie van een tijdschrift of boek voor mensen met reuma • organiseren van een informatief event voor mensen met reuma • ontwikkelen van e-learning of ander materiaal.

Ons uitgangspunten voor samenwerking zijn te vinden onder ……………

Contactpersoon: G. Willemsen op [email protected]

Pfizer
Pfizer is een bedrijf, dat behandelingen ontwikkelt, die het leven van patiënten significant kunnen verbeteren. Zij wil bijdragen aan een betere gezondheid en welzijn van iedereen in elke fase van het leven. Samen met de overheid en andere gezondheidspartners, werken zij aan een kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Daarvoor ontwikkelt Pfizer geneesmiddelen en vaccins die zowel preventie als behandeling en genezing van ziekten (waaronder chronische ontstekingsziekten) brengen. Pfizer werkt samen met RZN in voorlichtingsactiviteiten.

Novartis
Novartis zet zich als bedrijf elke dag opnieuw in om onderzoek te doen naar nieuwe en betere behandelingen. Bij alle activiteiten staan de behoeften van de patiënt centraal. Samen met andere spelers op het gebied van gezondheid willen zij een voortrekkersrol spelen om oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Hun doel? Betere behandelresultaten voor patiënten om zo een betekenisvolle bijdrage aan de gezondheidszorg te leveren. Novartis werkt samen met RZN in voorlichtingsactiviteiten.

Sanofi Genzyme
Sanofi Genzyme heeft als biotechnologiebedrijf het doel om het leven van mensen die aan een ernstige ziekte lijden op ingrijpende, positieve wijze te beïnvloeden. Genzyme maakt omvangrijke ontwikkelingsprogramma’s naar ziekten mogelijk op gebieden waarop nog niet wordt tegemoetgekomen aan medische behoeften. Sanofi Genzyme werkt samen met RZN in voorlichtingsactiviteiten. Sanofi Genzyme en ReumaZorg Nederland stelden onder andere gezamenlijk het boek ‘Gezichten achter Reumatoïde Artritis’ samen. Dit boek bevat ervaringen en leermomenten van krachtige mensen, die ondanks hun ziekte reumatoïde artritis (RA) alles uit het leven halen.

UCB
Union Chimique Belge.
UCB’s ambition is to transform the lives of people living with severe diseases. We focus on neurology and immunology disorders – putting patients at the center of our world. We are Inspired by Patients. Driven by Science.

 

Vriendenloterij
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. U kiest bij de VriendenLoterij zelf voor welk goed doel u meespeelt. U kunt met uw loten meespelen voor de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland.

Help mee