Smart Wearables

Spreker Mitchell Silva (België):

Er zijn de afgelopen jaren veel Smart wearables op de markt verschenen waarmee je je gezondheid zelf kan monitoren (bloeddruk, hartslag, zuurstofopname, beweging, slaapkwaliteit, houding enz.) Ook kunnen deze wearables helpen in het omgaan met je gezondheid zoals een stappenteller of yoga/mindfulness oefeningen. Van 2014-2017 was er al sprake van een lineaire groei van smart wearables, deze groei zal exponentieel toenemen in de komende jaren. Het betekent dat patiënten minder afhankelijk worden van de zorg van hun zorgverleners. De discussie blijft of de medische informatie van smart wearables even betrouwbaar is als die van zorgverleners. Autoriteiten zijn aan het kijken of er een validatie certificaat aan wearables kan worden afgegeven.

Het probleem is dat veel mensen hun Smart wearable vaak niet blijvend gebruiken. Aan veel smart wearables wordt dan ook een spelletjes/competitie element toegevoegd. Zo kan je scores vergelijken met anderen en daar onderling over praten. Dit stimuleert het blijvende gebruik van de wearable.

De toekomst? Op dit moment ondersteunen wearables de gezondheid van mensen op basis van de input van mensen zelf. Wearables zullen in de toekomst een meer voorspellende/preventieve functie gaan krijgen m.b.t. gezondheid. Ook zal de informatie o.b.v. een wearable een grotere rol gaan spelen in het samen beslissen tussen arts en patiënt. Dankzij de informatie van de wearable heeft de patiënt meer controle, voelt hij zich meer betrokken bij zijn gezondheid en ervaart hij een betere kwaliteit van leven. In de toekomst zal informatie uit verschillende databases steeds meer gecombineerd kunnen worden in een wearable. Zo kan een wearable steeds beter inspelen op de behoeften van een specifieke gebruiker. De vraag blijft natuurlijk, waar het eigendom moet liggen van de data die gekoppeld is aan een wearable. Op dit moment verschilt dit. Data zijn soms eigendom van de overheid, van patiëntenorganisaties, ziekenhuizen maar soms ook van commerciële bedrijven. Block chain technologie zal het in de komende 3-5 jaar beter mogelijk maken voor overheid, ziekenhuis, verzekeraar en bedrijven om beter samen te werken om data betrouwbaar te combineren. Het hoogste doel is natuurlijk dat je als patiënt zelf eigenaar bent van je eigen data.

Comments are closed.