SLE en cardiovasculair risico (Postertour)

Aanbevelingen voor cardiovasculair risico bij patiënten met Systemische Lupus Erythematosus (SLE) zijn hard nodig. Zelfs SLE patiënten met een lage ziekteactiviteit hebben 3 keer zoveel risico op atherosclerose (ophoping van vetachtige stoffen aan de binnenkant van een bloedvat waardoor deze kan afsluiten). Professor Maria Tektonidou, professor in de reumatologie aan de Universiteit van Athene vertelde tijdens haar posterpresentatie: ‘Ik denk dat patiënten met SLE periodiek gescreend moeten worden op cardiovasculair risico zoals hoge bloeddruk, diabetes, roken, bewegen en overgewicht. Ook moet het gebruik van corticosteroïden zo veel mogelijk worden beperkt, vooral bij SLE patiënten met een lage ziekteactiviteit.’

Onderzoek naar SLE en atherosclerose
Maria deed onderzoek naar atherosclerose bij 345 deelnemers bestaande uit patiënten met SLE of RA en gezonde mensen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht als de deelnemende patiënten. Na 3 jaar werden SLE (n=89) en RA (n=64) patiënten met een lage ziekteactiviteit (gedurende 75% van deze 3 jaar) onderzocht op veranderingen in atherosclerose kenmerken en vergeleken met de gezonde deelnemers uit de groep die bij deze patiënten op basis van geslacht en leeftijd waren uitgezocht.

Resultaten
21% van de SLE groep vertoonde na 3 jaar verergering van de atherosclerose, vergeleken met 17% van de RA patiënten en 8% van de gezonde deelnemers. Het onderzoek liet ook zien dat antifosfolipide antistoffen invloed hebben op de vorming van atherosclerose. Ook het aantal jaren dat je SLE of RA hebt, corticosteroïde gebruik en behandeling met anti-platelet medicatie hadden invloed op de ontwikkeling van atherosclerose.

Conclusie:
‘Op dit moment worden de algemene richtlijnen over statine gebruik gevolgd bij het voorschrijven van statines aan SLE patiënten. Gezien het hogere risico op cardiovasculaire aandoeningen bij SLE patiënten is een specificatie van deze richtlijn voor SLE patiënten noodzakelijk.’

Comments are closed.