Schenken 

Waarom geld schenken aan de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland?
Voor ruim 2 miljoen Nederlanders is reuma een dagelijkse strijd. Ze strijden tegen een (blijvende) ziekte, maar ook tegen pijn, vermoeidheid, eenzaamheid en het onbegrip van anderen. Dagelijks kost het veel moeite om simpelweg ‘mee te kunnen blijven doen’: thuis, op school en op het werk. Reuma is nog niet te genezen.
Strijd daarom samen met ReumaZorg Nederland tegen reuma!

Waar draagt uw schenking aan bij?
Zo helpt u ons om activiteiten uit te voeren, zoals bijvoorbeeld:
• informatiebijeenkomsten over reuma, ook voor partners, ouders en familie.
• materialen ontwikkelen over reuma, zoals bijvoorbeeld de gesprekskaarten, filmpjes en webinars.
• uitvoeren van onderzoek naar reuma.
• scholing van mensen met reuma, zodat zij kunnen meedoen in onderzoek.
• lotgenotencontact, zodat mensen met reuma van elkaar kunnen leren.
• gevolgen van reuma bespreken bij overheid, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en andere instanties.

Uw bijdrage maakt het verschil voor ons werk en voor mensen met reuma!

Leven met reuma
Anne, Herman en Janneke leven alle drie met een vorm van reuma en lopen daar dagelijks tegen aan. Anne heeft fibromyalgie en ook erger wordende artrose in handen en benen. Herman heeft reumatoïde artritis en last van pijn en zware vermoeidheid. Janneke heeft jeugdreuma en is gauw moe. Maak in het filmpje hieronder ook kennis met Diana, Theo en Renate!

CBF-erkenning
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is als Goed Doel erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) op 1 maart 2019. Deze erkenning wordt door het CBF toegekend aan goede doelen, die voldoen aan de eisen van het CBF. Meer informatie vind u op https://www.cbf.nl/register-goede-doelen

Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan RZN zijn aftrekbaar, lees meer over de voorwaarden op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI
CBF erkenning – Goed Doel

Naam organisatie: Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland
RSIN/Fiscaal nummer: 8545.05.659
Postadres: Postbus 58, 6500 AB Nijmegen

Wat is het verschil tussen een eenmalige gift en een periodieke gift?
Eenmalige gift
Een eenmalige gift kan ook fiscaal aftrekbaar zijn. Een gift kunt u altijd aftrekken als deze 1%-10% van uw inkomen bedraagt met een minimumbedrag van € 60. Maak dan een eenmalige gift over naar ons IBAN-nummer: NL34 INGB 0006 7571 07 t.n.v. Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland. Vermeld hierbij dat het om een gift gaat. U kunt bij ons ook aangeven, waar het geld specifiek aan besteed moet worden. Stuur uw bericht naar [email protected]
Periodieke gift
Wilt u jaarlijks schenken, maar minder dan 1% van uw inkomen? Als u 5 jaar lang een vast bedrag schenkt aan de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, is uw gift aftrekbaar van de belasting. U mag de totale schenking aftrekken van uw belastbare inkomen. Dit betekent dat u een derde tot bijna de helft van uw gift terugkrijgt van de belastingdienst. Als u deze schenking vastlegt in een overeenkomst, dan weet u zeker, dat de gift volledig aftrekbaar is. U hebt er alleen een periodieke schenkingsovereenkomst voor nodig, die u hiernaast kunt downloaden.

Download hier de schenkingsovereenkomst voor een periodieke gift van de Belastingdienst

Belastingdienst overeenkomst period_gift_in_geld RZN

Vul deze in, lees ook onderstaande informatie en stuur de ondertekende schenkingsovereenkomst op naar: Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland t.a.v. voorzitter G. Willemsen, Postbus 58, 6500 AB Nijmegen.

Schenkingsovereenkomst 
U kunt de schenkingsovereenkomst online invullen, uitprinten en ondertekenen. U kunt deze ook uitprinten en met blokletters invullen. Heeft u een (fiscale) partner, dan zijn ook diens gegevens en een handtekening van de partner nodig. Dat heeft te maken met het fiscaal partnerschap en het onderling verdelen van het aftrekbare bedrag.
Online opsturen
U scant het formulier in op een printer. Stuur de scan daarna digitaal naar [email protected] Uw schenkingsovereenkomst wordt geregistreerd en door ons ondertekend. Daarna ontvangt u deze in kopie getekend retour.
Per post sturen
U stuurt de ingevulde schenkingsovereenkomst op naar: Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland t.a.v. G. Willemsen, Postbus 58, 6500 AB Nijmegen. Uw schenkingsovereenkomst wordt geregistreerd en door ons ondertekend. Daarna ontvangt u deze in kopie getekend retour.

Schenkingsovereenkomst bewaren
U ontvangt een kopie van de schenkingsovereenkomst retour na ongeveer vier weken. Bewaar deze kopie van de schenkingsovereenkomst minimaal vijf jaar als bewijs voor de Belastingdienst of voor zo lang als de schenkingsovereenkomst is aangegaan.

IDEAL betaallink
Doet u jaarlijks een periodieke schenking, dan ontvangt u jaarlijks een IDEAL betaallink van ons, waarmee u veilig en betrouwbaar uw gift kunt overmaken aan ons.

Wanneer eindigt uw schenkingsovereenkomst?
Als u 5 jaar lang een periodieke schenking doet, dan eindigt deze bijdrage automatisch na 5 jaar. Heeft u een schenkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd afgesproken, dan kunt u uw bijdrage na 5 jaar zelf stoppen. De schenkingsovereenkomst stopt sowieso bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkeloosheid.

Wat zijn de voorwaarden voor belastingteruggave bij een periodieke gift?
De belastingaftrek voor giften is gunstig. Afhankelijk van uw situatie krijgt u tot 43% van uw gift terug van de Belastingdienst. U moet wel voldoen aan de voorwaarden. Kijk daarvoor ook op de website van de Belastingdienst. Er zijn drie voorwaarden:
• uw gift is periodiek en u doneert 5 jaar of langer.
• u doneert ieder jaar hetzelfde bedrag.
• uw schenking ligt vast in een schenkingsovereenkomst. Alleen de giften, die u doet, nadat de schenkingsovereenkomst door ons is ondertekend, tellen mee als periodieke gift.

Hoe kunt u belasting terugvragen?
Om te profiteren van het belastingvoordeel moet u belastingaangifte doen. Op het aangifteformulier geeft u bij ‘aftrekposten giften’ onder het kopje ‘periodieke giften’ uw schenkingsbijdrage op over het gehele jaar, plus het transactienummer. U vindt die gegevens in de schenkingsovereenkomst.
Ons ANBI en RSIN nummer is: 854505659. Statutaire naam: Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland.

Bent u al donateur?
Steunt u de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland al, dan zetten we uw huidige toezegging uiteraard stop met ingang van de getekende schenkingsovereenkomst. Dan betaalt u niet dubbel.

Privacy voorwaarden
• De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland legt uw gegevens vast. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en beschermd volgens de wet AVG. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.
• De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland legt gegevens vast ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, projecten en producten.
• De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland zorgt ervoor, dat het versturen van uw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving plaatsvindt. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. U kunt dit zien aan het schermpje met slotje en met naam reumazorgnederland.nl, dat in de adresbalk verschijnt. Dit betekent dat uw persoonsinformatie of betalingsinformatie niet door derden kan worden onderschept.
Lees meer op https://reumazorgnederland.nl/privacy-verklaring

Help mee