Schenken 

Schenken 
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland heeft de ANBI-status en is als goed doel erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving.

CBF-erkenning
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is als goed doel erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) op 1 maart 2019. Deze erkenning wordt door het CBF toegekend aan goede doelen, die voldoen aan de eisen van het CBF. Meer informatie vind je op https://www.cbf.nl/register-goede-doelen

Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan RZN zijn aftrekbaar, lees meer over de voorwaarden op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

Waarom schenken aan de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland?
Reuma is voor ruim 2 miljoen Nederlanders, jong en oud, een dagelijkse strijd. Een strijd tegen een blijvende reumatische ziekte, maar ook tegen pijn, vermoeidheid, eenzaamheid en onbegrip. Ongeveer één op de negen Nederlanders heeft een reumatische ziekte. Dit zijn niet alleen ouderen, want zo’n 60% van de mensen met reuma is jonger dan 65 jaar. Iedereen kan reuma krijgen op elke leeftijd. Reuma is nog niet te genezen en dagelijks strijden er mensen om simpelweg ‘mee te kunnen blijven doen’: thuis, op school en op het werk.

Je bijdrage maakt een wereld van verschil voor ons werk en voor mensen met reuma.
We besteden je eenmalige of periodieke gift bijvoorbeeld aan:
• de scholing van mensen met reuma, zodat zij kunnen meedoen in onderzoek of voorlichting.
• het bieden van lotgenotencontact, zodat mensen met reuma elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren.
• het bieden van voorlichtingsactiviteiten om te leren omgaan met reuma, ook voor partners, ouders en familie.
• activiteiten organiseren voor mensen, die een steuntje in de rug nodig hebben, ongeacht geslacht, leeftijd, religie of afkomst.
• het op de agenda zetten van reuma bij overheidsinstanties, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en andere instanties.

Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI
Naam organisatie: Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland
RSIN/Fiscaal nummer: 8545.05.659
Postadres: Postbus 58, 6500 AB Nijmegen

Wat is het verschil tussen een gewone gift en een periodieke gift?
Eenmalige gift
Een eenmalige gift kan ook fiscaal aftrekbaar zijn. Een gift kun je altijd aftrekken als deze 1%-10% van je inkomen bedraagt met een minimumbedrag van € 60.
Maak dan een eenmalige gift over naar ons IBAN-nummer: NL34 INGB 0006 7571 07 t.n.v. Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland. Vermeld hierbij dat het om een gift gaat. Je kunt ook aangeven waar het geld specifiek aan besteed moet worden.
Periodieke gift
Wil je jaarlijks schenken, maar minder dan 1% van je inkomen? Als je vijf jaar lang een vast bedrag geeft aan de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, is je schenking aftrekbaar van de belasting. Je mag de gehele schenking aftrekken van je belastbare inkomen. Dit betekent dat je een derde tot de helft van je gift terugkrijgt. Als je de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland 5 jaar achtereen steunt met een vast bedrag en deze schenking vastlegt in een overeenkomst, dan weet je zeker dat de gift volledig aftrekbaar is. Je hebt er alleen een periodieke schenkingsovereenkomst voor nodig, die je hiernaast kunt downloaden.

Download hier de schenkingsovereenkomst voor een periodieke gift van de Belastingdienst

Belastingdienst overeenkomst period_gift_in_geld RZN

Vul deze in en stuur de ondertekende schenkingsovereenkomst op naar: Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland t.a.v. voorzitter G. Willemsen, Postbus 58, 6500 AB Nijmegen.

Schenkingsovereenkomst invullen en opsturen
Je kunt de overeenkomst online invullen of uitprinten en invullen in blokletters. Onderteken het formulier. Heb je een (fiscale) partner, dan zijn ook gegevens en een handtekening van je partner nodig. Dat heeft te maken met fiscaal partnerschap en het onderling verdelen van het aftrekbare bedrag.
Online opsturen
Je scant het formulier in op een printer. Stuur de overeenkomst daarna digitaal naar [email protected] Je aanmelding wordt geregistreerd en de overeenkomst door ons ondertekend. Daarna ontvang je de schenkingsovereenkomst getekend retour.
Per post sturen
Je stuurt de ingevulde en ondertekende schenkingsovereenkomst op naar: Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland t.a.v. voorzitter G. Willemsen, Postbus 58, 6500 AB Nijmegen. Je aanmelding wordt geregistreerd en de overeenkomst door ons ondertekend. Daarna ontvang je de schenkingsovereenkomst getekend retour.

Schenkingsovereenkomst bewaren
Je ontvangt de schenkingsovereenkomst ondertekend door de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland retour in de post na ongeveer vier weken. Bewaar de schenkingsovereenkomst als bewijs voor de Belastingdienst.

Wanneer eindigt je schenkingsovereenkomst?
Als je een periodieke schenking voor vijf jaar doet, dan eindigt deze bijdrage automatisch na die 5 jaar.
Heb je een schenkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd afgesproken, dan kun je je bijdrage al na vijf jaar stoppen.
De schenkingsovereenkomst stopt bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkeloosheid.

Wat zijn de voorwaarden voor belastingteruggave bij een periodieke gift?
De belastingaftrek voor giften is gunstig. Afhankelijk van jouw situatie krijg je tot 43% van je gift terug van de Belastingdienst. Je moet wel voldoen aan de voorwaarden. Kijk daarvoor ook op de website van de Belastingdienst. Er zijn drie voorwaarden:
• je gift is periodiek en je doneert 5 jaar of langer.
• je doneert ieder jaar hetzelfde bedrag.
• je donatie ligt vast in een schenkingsovereenkomst.

Hoe kun je belasting terugvragen?
Om te profiteren van het belastingvoordeel moet je belastingaangifte doen. Op het aangifteformulier geef je bij ‘aftrekposten giften’ onder het kopje ‘periodieke giften’ je schenkingsbijdragen op over het hele jaar, plus het transactienummer.
Je vindt die gegevens in de schenkingsovereenkomst. Ons ANBI en RSIN nummer is: 854505659.
De statutaire naam: Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland.

Ben je al donateur?
Alleen de giften, die je doet, nadat de schenkingsovereenkomst door ons is ondertekend, tellen mee als periodieke gift.
Steun je de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland al, dan zetten we je huidige toezegging uiteraard stop met ingang van de periodieke schenking.

Privacy voorwaarden
• De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland legt je gegevens vast. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en beschermd volgens de wet AVG. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.
• De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland legt gegevens vast ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten.
• De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland zorgt ervoor, dat het versturen van je persoonsgegevens in een beveiligde omgeving plaatsvindt. Je persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Je kunt dit zien aan het schermpje met slotje en met naam reumazorgnederland.nl, dat in de adresbalk verschijnt. Dit betekent dat je persoonsinformatie of betalingsinformatie niet door derden kan worden onderschept.

Lees meer op https://reumazorgnederland.nl/privacy-verklaring

Help mee