Samen Beslissen – praten met je zorgverlener 

Samen Beslissen = alleen mogelijk, als je praat met je zorgverlener over je behandeling
Je praat bij samen beslissen met je zorgverlener: dat kan je huisarts, de specialist in het ziekenhuis of de reumaverpleegkundige zijn.
Voor het behandelen van je reuma zijn er veel behandelopties. Je bespreekt met je zorgverlener wat voor jou een geschikte behandeling is. Samen beslissen gebeurt op basis van je persoonlijke situatie en wat je wilt bereiken met je behandeling. De keuze voor een behandeling beïnvloedt je kwaliteit van leven:
• Hoe ziet je leven met je reuma eruit, wat zijn belangrijke dingen voor je: bijvoorbeeld werken, sporten, pianospelen, kinderen krijgen, voor je kinderen zorgen, tuinieren?
• Wat wil je met je behandeling bereiken: minder vermoeid zijn, geen pijn meer hebben, langer leven, goed kunnen slapen etc.?
Dat maakt samen beslissen door te praten met je zorgverlener bij reuma zo belangrijk.

Hoe beslissen anderen samen met hun zorgverlener?

Kijk op Samen beslissen – filmpjes voor 4 filmpjes over dit onderwerp.
In de filmpjes vertellen 4 ervaringsdeskundigen, artsen en een onderzoeker over Samen Beslissen.

Samen beslissen gebeurt nog te weinig
Het blijkt dat het vaak niet altijd even gemakkelijk is voor jou om met je zorgverlener samen te beslissen over een behandeling. Dit bleek ook uit onderzoek van de Patiëntenfederatie in de Stand-van-de-patient. Je krijgt als patiënt soms niet alle opties voor je behandeling voorgelegd, omdat de dokter er naar streeft om je beter te maken. Maar soms kom je in een situatie, dat je kwaliteit van leven voor jou het belangrijkste is. Dan kan er te weinig aandacht voor je persoonlijke situatie zijn.

voorlichting over reuma: bent u het eens met de aanbevelingen?

Project: Hoe verloopt samen beslissen bij reuma tussen zorgverlener en patiënt?
Samen beslissen bij reuma over de meest geschikte behandeling blijkt vaak lastig te zijn. Dat komt omdat er veel behandelopties zijn voor reuma en omdat veel mensen naast reuma ook een andere ziekte (comorbiditeit) erbij hebben. Maar samen beslissen bij reuma is erg belangrijk voor je kwaliteit van leven met betere uitkomsten op je ziekteactiviteit, pijn en gewrichtsschade.

Daarom werkte de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) samen met de 3 afdelingen reumatologie in het Bravis Ziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum en het Maasstad Ziekenhuis om te kijken, hoe we het samen beslissen over een behandeling bij reuma in de spreekkamer tussen zorgverlener en patiënt zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.
Lees meer op Samen Beslissen bij Reuma.
Lees hier het verslag van de slotbijeenkomst Verslag Samen-Beslissen-bij-Reuma-een-kijkje-in-de-spreekkamer.

Het project leverde een aantal hulpmiddelen op. Je kunt deze met je zorgverlener gebruiken om zo goed mogelijk met elkaar in gesprek te komen over de behandeling van je reuma, die het beste bij jou past.

Wat is er nu beschikbaar?

Voor mensen met reuma:
Vanuit ons project:
Gesprekskaarten: Wat vind jij lastig met reuma en hoe bespreek je dat?
Gezamenlijk met andere patiëntenorganisaties:
Kennismodule: Hoe bespreek ik samen beslissen?
Algemeen:
Consultkaart: Wat zijn de opties en de voor- en nadelen?
Keuzehulp: Welke optie past het beste bij mijn wensen?

Voor zorgverleners:
• Vanuit ons project:
Werkboek: Samen Beslissen voor zorgverleners
Praatkaart: ICHOM uitkomsten bij samen beslissen
Routekaart: Zorg organiseren rondom keuzedilemma’s
Zakkaart: Geheugensteuntje voor samen beslissen
Reflectie: Hoe reflecteer je op samen beslissen?

Help mee