Samen Beslissen – kennismodule voor belangenbehartigers

Doelgroep online kennismodule over Samen Beslissen voor belangenbehartigers
Deze kennismodule is bedoeld voor vertegenwoordigers van patiënten(organisaties), die zich als belangenbehartiger willen inzetten voor Samen Beslissen.

Samen Beslissen tussen arts en patiënt kan beter
Bij Samen Beslissen bespreekt de zorgverlener samen met de patiënt welk onderzoek, behandeling of ondersteuning het beste past. Alle mogelijkheden en wat deze betekenen voor je leven worden besproken. Dat gebeurt op basis van je persoonlijke situatie en voorkeuren. Hoe ziet je leven als patiënt eruit, wat zijn belangrijke dingen voor je (werken, sporten, pianospelen, voor de kinderen zorgen, tuinieren) en wat wil je met de behandeling bereiken (minder vermoeid zijn, geen pijn meer hebben, langer leven, goed kunnen slapen etc.)? De zorgverlener en de patiënt bespreken vervolgens met welke behandelingen dat te bereiken is en wat de voordelen en nadelen van die verschillende behandelingen zijn. Ook is er altijd de keuze om (nog) niet te behandelen.
Samen beslissen is belangrijk voor patiënten en zorgverleners, maar in de praktijk verloopt het nog niet altijd even goed. Uit onderzoek van het Nivel (2020) blijkt bijvoorbeeld dat artsen in grote meerderheid (97%) voorstander zijn van Samen Beslissen. Tegelijkertijd erkent 36% van de medisch specialisten en 47% van de huisartsen, dat ze het samen beslissen kunnen verbeteren. Het onderzoek van Kantar (2020) toont aan, dat patiënten zelf ook niet altijd goed samen beslissen: van de deelnemende patiënten past 50% het samen beslissen altijd of bijna altijd toe. Belangenbehartigers kunnen in dit proces daarbij helpen en dus zeker nog wat verbeteren. In deze nieuwe kennismodule vinden zij de basiskennis, die daarvoor nodig is.

Online kennismodule over Samen Beslissen voor belangenbehartigers
In de kennismodule voor belangenbehartigers worden onderwerpen als ‘Wat is Samen Beslissen’, ‘Hulpmiddelen bij Samen beslissen’ en ‘Mogelijkheden van belangenbehartiging’ afwisselend uitgelegd via tekst, video, afbeeldingen en oefeningen. De module is vrij toegankelijk en je kunt deze in je eigen tempo doorlopen. Hiermee is deze kennis eenvoudig bereikbaar geworden.
De basiskennis die je daarvoor nodig hebt, staat nu online in de kennismodule Samen Beslissen voor belangenbehartigers.

Over de online kennismodule Samen Beslissen voor belangenbehartigers
De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) en de Borstkankervereniging Nederland (BVN) schreven de kennismodule samen met de Patiëntenfederatie Nederland. Het ontwikkelproces, de didactiek en de techniek werd begeleid door PGOsupport.

logos patienten verenigingen samen beslissen

Help mee