RZN bij Congres EULAR

A.s. woensdag gaat het jaarlijkse EULAR congres van start in Madrid (14-17 juni). Het is het grootste reumatologie congres binnen Europa dat dit jaar zo’n 14.000 deelnemers telt uit 120 verschillende landen. EULAR biedt een platform waar zorgverleners, onderzoekers en patiënten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar-, voorlichting over- en leven met reuma onderling kunnen delen. Alleen zo kan de meeste vooruitgang worden geboekt in het behandelen van- en omgaan met reuma.

Programma
Het congres biedt een breed wetenschappelijk programma met informatie over onderzoek variërend van fundamenteel en klinisch onderzoek tot translationeel en toegepast onderzoek naar reuma. Meer dan 4850 abstracts van projecten op het gebied van reuma zijn voor het congres ingediend. Er zijn 180 verschillende presentaties van zowel zorgverleners, onderzoekers als patiëntenorganisaties. Ook is er een galerij met honderden posters over innovatief reuma-onderzoek.

‘Don’t Delay, Connect Today!’
Tijdens het congres zal EULAR de ‘Don’t Delay, Connect Today!’ campagne lanceren. Europa telt op dit moment 120 miljoen mensen met een reumatische aandoening. Veel mensen weten niet eens dat ze reuma hebben. Met de ‘Don’t Delay’ campagne wil Eular meer aandacht vestigen op het belang van een vroege diagnose van de ziekte reuma en de toegang tot reumazorg. Op deze manier kan de ziekte minder schade aanrichten wat de last niet alleen voor de individuele patiënt vermindert maar ook voor de maatschappij als geheel.

Over EULAR
Het doel van de European League Against Rheumatism (Eular) is om de kwaliteit van leven voor mensen met een reumatische aandoening te verbeteren. Ook wil zij reumatische en musculoskeletale aandoeningen helpen voorkomen, genezen en beter behandelbaar maken. Dit doet zij o.a. door voorlichting over en onderzoek naar reuma te ondersteunen en ervoor te waken dat de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek ook vertaald worden naar de dagelijkse praktijk. Om die nieuwste inzichten te achterhalen en te delen is de Europese samenwerking tussen reumatologen, paramedici en patiënten via Eular een noodzaak.