RZN bij Congres EULAR 2018: wat hebben we geleerd?

RZN bij EULAR 2018

ReumaZorg Nederland was vorige week aanwezig bij het EULAR congres in Amsterdam (13 t/m 16 juni 2018). Dit grootste reumatologie congres van Europa telde zo’n 14.500 deelnemers uit 130 verschillende landen. EULAR biedt een platform waar zorgverleners, onderzoekers en patiënten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar- en voorlichting over reuma onderling kunnen delen. Alleen zo kan de meeste vooruitgang worden geboekt in het behandelen van- en omgaan met reuma. In onderstaande een verslag van indrukwekkende presentaties.

Opening EULAR 2018
Professor Hans Bijlsma opent als President van EULAR het congres. Hij is trots op het feit dat zoveel mensen een bewuste keuze hebben gemaakt om elkaar de komende 3 dagen te ontmoeten, informatie te delen, maar ook om samen plezier te hebben.

Campagne ‘Don’t Delay, Connect Today’
Het is belangrijk om reuma en het belang van onderzoek zichtbaar te maken. Hiervoor heeft EULAR de ‘Don’t Delay, Connect Today’ campagne in het leven geroepen. Deze heeft tot doel reuma meer bekend te maken onder het algemene publiek, om voorlichting over reuma te verbeteren bij zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten, reumatologen, reumaverpleegkundigen) en om een snelle en gelijke toegang tot reumazorg mogelijk te maken voor iedereen. Door events te organiseren (samen lopen, fietsen, zingen) is er veel aandacht gegenereerd voor de campagne.

Speerpunten EULAR 
Samen met de stakeholders van EULAR is een nieuwe EULAR strategie uitgestippeld voor de komende 5 jaar. In de jaren 2018-2023 richt EULAR zich op de volgende speerpunten:

  • Meer ondersteuning bij de implementatie van de EULAR aanbevelingen in de alledaagse praktijk.
  • Nummer 1 opleider van Europa worden via de EULAR School of Rheumatology (ESOR)
  • Een modern EULAR congres met de nieuwste vormen van interactie in een intieme sfeer.
  • RheumaMap vormt de basis voor het bepalen van keuzes voor de financiering van onderzoek naar reuma.
  • Meer ondersteuning van internationale samenwerking tussen onderzoekers door een online EULAR platform.
  • Meer focus van EULAR om het thema ‘reuma en werk’ hoger op de politieke agenda te krijgen.
  • Werken aan een toekomstbestendige infrastructuur die de interne organisatie optimaal ondersteunt.

Prijsuitreiking
Na het welkomstwoord deelt professor Bijlsma prijzen uit voor mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan onderzoek of die door hun inzet, verhaal of financiering reuma duidelijk op de kaart hebben gezet. Voor een overzicht zie Abstract Award Winners EULAR 2018.

Een stukje Nachtwacht voor iedereen
Wim Pijbes is Emeritus Directeur van het Rijksmuseum. Aan hem de eer om de EULAR bezoekers tijdens de openingssessie een stukje Nederlands trots mee te geven. Veel toeristen in Amsterdam bezoeken het Rijksmuseum. Het is belangrijk dat het museum beschikbaar is voor iedereen; iedereen moet iets met de verhalen en de kunst van het museum kunnen doen. Dit was de reden om de beelden van de collectie van het Rijksmuseum beschikbaar te stellen. Het resultaat? Mensen gaan met de beelden aan de slag; in jurken, video’s, social media en zelfs op melkpakken. De collectie is nu echt iets van iedereen. ‘Technologische ontwikkelingen zijn geweldig.’ aldus Pijbes, ‘Maar de authenticiteit van de ervaring blijft vooral door naar het museum te komen. Hopelijk blijft het museum mensen boeien om verleden, heden en toekomst te verbinden.’

EULAR geopend
Na een woord van dank aan alle vrijwilligers, opent Hans Bijlsma officieel het congres. Tijd om de sessies te bezoeken en de stand van ReumaZorg Nederland te openen.

Stand ReumaZorg Nederland
Dit jaar was ReumaZorg Nederland vertegenwoordigd met een eigen stand op het EULAR plein. Actieve ReumaZorg leden stonden alle dagen van het congres (9.00-17.00 uur) paraat om bezoekers te informeren over de mooie activiteiten van de vereniging. Bezoekers waren enthousiast over ons RA Gezichtenboek en Boek over Artritis Psoriatica. Er zijn veel nieuwe contacten gelegd voor samenwerking in de toekomst.

EULAR Presentaties: de highlights
Tijdens EULAR werden veel indrukwekkende presentaties gegeven over nieuwe ontwikkelingen in reuma onderzoek. De highlights uit deze presentaties hebben we per dag en per presentatie in het Nederlands voor u op een rij gezet:

EULAR 2019
Volgend jaar zal EULAR in Madrid plaatsvinden. Ook dan zal Reumazorg aanwezig zijn om verslag uit te brengen.

Voor nu veel leesplezier!

ReumaZorg Nederland

Comments are closed.