De rol van de patiënt bij klinisch onderzoek: Deelnemer of meedenker?

Gerardine Willemsen, voorzitter van ReumaZorg Nederland was tijdens de workshop de ‘Rol van de patiënt: Deelnemer of meedenker?’ op het jaarcongres van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) een van de debaters. Ze heeft daar het belang van patiëntenparticipatie in onderzoek benadrukt. Patiënten hoeven niet alleen deelnemer te zijn maar willen en kunnen ook al in een vroeg stadium meedenken over onderzoek, was haar boodschap.

Tijdens het debat in de workshop kwamen vragen aan de orde die betrekking hadden op verbetering en versterking van de rol van patiënten in het hele proces van het onderzoek, inclusief de werving van proefpersonen. Vragen als:

  • Wat kunnen patiënten inbrengen?;
  • Wat willen zij graag weten en/ of kunnen voor de rol van meedenker?;
  • Wat verwachten patiënten van de onderzoekers en/ of de opdrachtgevers?;
  • Wat verwachten opdrachtgevers en onderzoekers van patiënten als meedenkers, en wat kunnen zij patiënten bieden om deze rol te vervullen?

Zijn tijdens de workshop besproken.

Het was een zeer goed bezocht en informatief congres, waarbij ook nog andere aspecten van onderzoek naar voren kwamen.