Reumaproject Medisch Spectrum Twente kanshebber bijzondere prijs

‘Heeft uw behandeling niet opgeleverd wat u vooraf had afgesproken? Dan krijgt u toch gewoon uw geld terug?’ Het lijkt nu wat onwerkelijk, maar in de toekomst is deze reactie helemaal zo gek nog niet. Value Based Healthcare (VBHC) is de manier waarop de zorg in de toekomst gefinancierd zal worden. Dat betekent dat niet de inspanning van de arts maar het resultaat voor de patiënt leidend zal zijn in de financiering van geleverde zorg. Met andere woorden, heeft de patiënt bij geleverde zorg het resultaat gekregen dat hij mag verwachten? Om nieuwe initiatieven op het gebied van deze waarde-gedreven zorg te stimuleren en belonen, wordt jaarlijks de Value Based Health Care (VBHC) prijs uitgereikt. Dit jaar zijn er 12 projecten genomineerd, waaronder een bijzonder initiatief van het Medisch Spectrum Twente op het gebied van ontstekingsreuma.

Bij Value Based Health Care kijken zorgverleners niet alleen naar wat puur medisch gezien de meest effectieve en snelle behandeling is, maar ook naar het hele plaatje van de patiënt als mens. Wat is nu voor hem of haar belangrijk? Welke doelen willen patiënten bereiken met een behandeling en zijn deze na afloop ook daadwerkelijk behaald?

Een vaste set van criteria die voor de patiënt belangrijk zijn
In de praktijk is het niet altijd makkelijk om als patiënt vooraf de criteria te bepalen op grond waarvan je een behandeling na afloop wil evalueren. Om die reden is ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) opgericht. ICHOM werkt wereldwijd samen met ziekenhuizen. Hun doel is om per aandoening één set van criteria te ontwikkelen waarlangs geleverde medische zorg aan patiënten met deze aandoening kan worden beoordeeld.

Criteria voor de zorg rondom ontstekingsreuma
Voor mensen met ontstekingsreuma is er nu ook zo’n internationale set van uitkomstmaten opgesteld. ICHOM plaatste het Medisch Spectrum Twente bewust in de lead bij de totstandkoming van deze set van uitkomstmaten. Dit ziekenhuis had namelijk al veel ervaring met het meten van geleverde zorg rondom ontstekingsreuma langs criteria die de patiënt belangrijk vindt. Ook is het Medisch Spectrum Twente actief binnen DREAM, een samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen in Nederland voor de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van reumazorg.

Werkgroep
In samenwerking met ICHOM stelde het Medisch Spectrum Twente een internationale werkgroep samen. Deze werkgroep bestond uit zorgverleners, onderzoekers en ervaringsdeskundigen. In een aantal stappen ontwikkelde het team de set van uitkomstmaten. Eerst brachten zij in kaart welke uitkomsten van medisch handelen er internationaal al worden gemeten voor ontstekingsreuma en welke meetinstrumenten hiervoor worden gebruikt. Daarna bekeek de werkgroep welke van deze uitkomstmaten vooral voor patiënten van belang zijn en welke meetinstrumenten daar a.d.h.v. wetenschappelijke kennis en praktische ervaring (best-practices) het beste voor gebruikt zouden kunnen worden.

Moeilijk metingen te vergelijken  
De werkgroep stuitte daarbij op een probleem. Op het gebied van ontstekingsreuma gebruiken ziekenhuizen vaak verschillende schalen (bijvoorbeeld in vragenlijsten) om dezelfde uitkomstmaten van geleverde zorg te kunnen meten. Dit maakte het moeilijk om de scores van verschillende ziekenhuizen op dezelfde uitkomstmaat met elkaar te vergelijken.

Innovatieve methode
Het Medisch Spectrum Twente bedacht daarvoor een technische oplossing die het mogelijk maakt om meetinstrumenten die dezelfde soort uitkomst meten maar hiervoor andere schalen gebruiken toch met elkaar vergelijkbaar te maken. Door deze methode kunnen scores van ziekenhuizen op uitkomstmaten ongeacht de gebruikte meet-schaal toch worden gebundeld en vergeleken. Hiermee is een grote barrière overwonnen. Het is de bedoeling dat ICHOM en de Nederlandse overheid deze innovatieve methode uit de reumatologie ook gaan toepassen binnen andere disciplines in de gezondheidszorg.

Praat ook mee!
Het project van het Medisch Centrum Twente leverde een nominatie op voor de VBHC Prijs 2018. Praat ook mee en reageer op deze nominatie via: #VBHCprize2018

Comments are closed.