Regionale verschillen melding effectiviteit medicatie in klinische trial

Spreker Daniel Keebler (United States):

Klinische ACR trials worden steeds globaler uitgevoerd, bijvoorbeeld ook in Azië, Latijns Amerika, Rusland en Oost-Europa. Toch is het belangrijk de verschillen tussen deze bevolkingsgroepen in acht te nemen bij het trekken van conclusies voor de behandeling van RA o.b.v. deze klinische trials.

TransCelerate is een samenwerking die bestaat uit 19 biofarmaceutische bedrijven. Deze samenwerking startte een onderzoek om te kijken of er regionale verschillen zijn in hoe patiënten (die meedoen aan fase 2 trials van TransCelerate voor RA medicatie) scoren op ACR-criteria waarmee de effectiviteit van reuma medicatie wordt beoordeeld en of er regionale verschillen zijn in de meldingen die deze patiënten maken van onvoorziene bijwerkingen van reumamedicatie.

Conclusies: Er bleken inderdaad regionale verschillen te zijn in de meldingen van patiënten m.b.t. de effectiviteit en bijwerkingen van reumamedicatie in fase 2 trials. Het is belangrijk om regionale verschillen in toekomstig globaal onderzoek naar de werking van reumamedicatie mee te nemen.

Comments are closed.