Project Picaso

Spreker Jutta Richter (Duitsland):

Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om behandelplannen uit te wisselen tussen huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, reumatologen, orthopeden en cardiologen. Maar hoe zit het met de patiënt? Jutta startte een trial waarin volwassen RA patiënten online hun eigen behandeling en medicatie dossier konden bijhouden.

Daarbij bepaalde de patiënt welke zorgverleners toegang hadden tot het dossier. Zij concludeert in haar onderzoek dat een elektronisch dossier van de patiënt toekomst heeft en ook mogelijkheden biedt voor online thuis monitoring van zorg bij RA en co-morbiditeiten. Lees meer via: www.picaso-project.eu

Comments are closed.