De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) respecteert de privacy van de bezoekers op haar websites. Daarom hebben wij deze Privacy Verklaring opgesteld. De Privacy Verklaring is enkel van toepassing op websites die eigendom zijn van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland en op websites die een rechtstreekse link hebben met deze verklaring wanneer u klikt op “Privacy Verklaring” onderaan de betreffende website.

Verzamelde en verwerkte persoonlijke informatie

Via deze website zal RZN informatie van u verzamelen. We zullen dit doen in overeenstemming met de bepalingen van de EC Richtlijn 95/46 van 24 oktober 1995 en elke overeenstemmende nationale wet die een dergelijke Richtlijn omzet.

Identificeerbare informatie verstuurd door u

RZN zal persoonlijk identificeerbare informatie van u verzamelen wanneer deze vrijwillig naar ons wordt verstuurd zoals uw: naam, telefoonnummer, e-mail adres, IP adres en andere gelijkaardige informatie (“uw gegevens”). U kunt ons “uw gegevens” versturen via een deel van de site die ons toelaat contact met u te leggen. We zullen u duidelijk te kennen geven op deze website wanneer wij deze informatie van u verzamelen.

Web server logs

Zoals de overgrote meerderheid van Internet websites, verzamelen we automatisch “web server log” informatie over u wanneer u één van onze websites bezoekt. Dit gebeurt door de host computer van onze website (genaamd een “web server”). De web server herkent automatisch bepaalde niet-persoonlijke informatie zoals uw IP adres, de datum en het tijdstip waarop u onze site bezocht, de pagina´s die u bezocht op onze site, de website waar u vandaan kwam, het type browser dat u gebruikt (bv. Internet Explorer), het type besturingssysteem dat u gebruikt (bv. Windows XP) en de domeinnaam met het domeinadres van uw Internet service provider (bv. AOL). Als een website “cookies” gebruikt (zoals hieronder beschreven), zal de web server ook deze informatie verzamelen. We bekijken regelmatig de server logs om te zien welke website pagina´s worden bezocht teneinde een beter inzicht te krijgen in hoe de site wordt gebruikt door onze bezoekers. Deze Web Statistieken stellen ons in staat onze dienst te onderhouden en te verbeteren. Bovendien kunnen wij, in geval van systeemmisbruik, deze informatie gebruiken in overleg met uw Internet Service Provider en/of de plaatselijke autoriteiten om de bron van een dergelijk misbruik op te sporen.

IP Adressen

Deze website gebruikt Internet Protocol (IP) Adressen. Een IP adres is een nummer toegekend aan uw computer door uw Internet Service Provider zodat u toegang krijgt tot het Internet. In het algemeen verandert een IP adres telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet (het is een “dynamisch” adres). Merk echter op dat indien u een breedbandverbinding hebt het mogelijk is, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, dat uw IP adres dat we registreren, of zelfs een cookie dat we gebruiken, informatie kan bevatten die als identificeerbaar wordt beschouwd. Dit is omdat met sommige breedbandverbindingen uw IP adres niet verandert (het is “statisch”) en zou in verband gebracht kunnen worden met uw PC. IP adressen worden gebruikt als onderdeel van de web server log informatie zoals hiervoor vermeld.

Cookies

Deze website gebruikt een technologie genaamd een “cookie”. Een cookie is een informatiebestandje dat de host computer van onze website (genaamd onze “web server”) verzendt naar uw computer (in feite naar uw browser bestand) wanneer u onze website betreedt.

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van de site en zijn mogelijk reeds ingesteld. Andere cookies (normaliter Web Analytics cookies) vereisen uw toestemming voordat deze geplaatst mogen worden op uw computer.

U kunt uw privacy instellingen veranderen om het gebruik van cookies in te perken. Houd er wel rekening mee dat de inperking van het gebruik van cookies uw gebruikservaring van onze website kan beïnvloeden. Het kan ertoe leiden dat onze website (en ander websites) ontoegankelijk voor u worden.

De EU regelgeving (geïmplementeerd in EU alle landen) over het gebruik van cookies bij het aanbieden van elektronische communicatie diensten, vereist dat organisaties en instellingen de websitebezoeker correct en volledig informeert over het gebruik van cookies op hun website.

De wet is gebaseerd op de EU ePrivacy Richtlijn 2002/58/EC. Die richtlijn – ePrivacy Directive genoemd – wordt in elk betrokken EU-land omgezet in nationale wetgeving. In Nederland betreft dit een wijziging van de Telecommunicatiewet (artikel 11.7a).

We gebruiken de volgende types van cookies op deze site:

  1. Webtrends/Web Analytics cookies
    Indien u toestemt, zal onze web server een Webtrend Cookie installeren op uw computer teneinde bij te dragen tot de accuraatheid van een statistisch programma genaamd “Webtrends”. Deze Webtrend cookie bouwt een profiel op van uw surfgewoontes op onze website. De cookie zelf bevat geen Persoonlijke Informatie. We gebruiken het profiel van uw algemene surfgewoontes om de dienst die wij via onze website verlenen te onderhouden en te verbeteren. De Webtrend Cookie zal voor onbepaalde tijd op uw computer blijven, zelfs nadat u onze site hebt verlaten.
  2. Sessie Cookies
    Terwijl u op onze site surft, zijn er dikwijls momenten waarop wij technische informatie dienen te onthouden over u (bv. taalinstelling). Hiervoor gebruiken wij een Sessie Cookie. Met een sessie kunnen wij uw gebruikservaring op onze site verbeteren. Deze Sessie Cookie omvat geen persoonlijk identificeerbare informatie en blijft enkel bestaan totdat u uw surfsessie beëindigt en onze site verlaat.
  3. Blijvend of Login Sessie Cookie
    Wanneer u inlogt op een website waar een inlogcode voor nodig is, dan kan de webserver een cookie plaatsen op uw computer waarmee uw login gegevens worden ‘onthouden’. Dit kan worden gebruikt in uw eigen belang zodat u bij een volgend bezoek aan deze website niet opnieuw de volledige login informatie hoeft in te voeren. Deze Login Cookie zal voor onbepaalde tijd op uw computer blijven, zelfs nadat u de betreffende website hebt verlaten.

Cookies van derden op onze sites.

RZN laat niet toe dat derden cookies plaatsen op uw computer via onze website tenzij deze cookies worden geplaatst op ons verzoek, onder onze rechtstreekse controle vallen en niet worden gebruikt of verkrijgbaar zijn voor deze derde tenzij zoals uiteengezet in deze verklaring.

Weigeren en/of Controleren van Cookies.

Het merendeel van onze website zal nog steeds zichtbaar zijn voor u wanneer u kiest geen cookies toe te laten op uw computer. Bepaalde functies, zoals het inschrijven als een geregistreerde gebruiker, kunnen dan niet beschikbaar zijn.

Er zijn verschillende methodes voor het bekijken en verwijderen van cookies die op uw computer zijn geplaatst. Dit is afhankelijk van de browser (zoekmachine) die u gebruikt. Voor het vinden van de instructies verwijzen wij u naar de website van de producent van de browser die u gebruikt. Er zijn ook sites met verzamelde informatie over cookies zoals http://www.aboutcookies.org.

Gebruik en onthullingen

Wij zullen uw gegevens gebruiken om te beantwoorden aan uw verzoeken. Van tijd tot tijd, kunnen wij uw gegevens ook bekijken om uw behoeften beter te begrijpen en om zo onze website, producten en diensten te verbeteren.

We kunnen uw gegevens delen met onze partners in verband met diensten die deze individuen of derde partijen uitvoeren voor of met RZN. Deze partners mogen deze gegevens niet gebruiken tenzij om diensten te leveren aan RZN of voor diensten die in het teken staan van de samenwerking waarin zij met RZN verbonden zijn. We mogen, bijvoorbeeld, uw informatie doorgeven aan partners voor het hosten van onze gegevensbanken, voor gegevensverwerkende diensten of zodat deze partners de door u gevraagde informatie kunnen bezorgen.

RZN behoudt zich het recht voor uw gegevens te delen teneinde te beantwoorden aan gemachtigde informatieverzoeken van de overheid of waar we bij wet verplicht toe worden. Elke derde partij waarmee we gegevens delen (behalve overheidsinstellingen aan wie we wettelijk verplicht worden gegevens te onthullen) zal contractueel verplicht worden een niveau van privacybescherming te verschaffen dat minstens even hoog is als hetgeen voorzien wordt in deze verklaring.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN). Door deze site te gebruiken stemt u in met de opslag en verwerking van uw gegevens door ons.

Veiligheid:

Bepaalde zones van deze website die uw gegevens verzamelen maken gebruik van standaard secure socket layer encryptie (SSL). Om deze beveiliging te kunnen benutten moet uw browser deze encryptie ondersteunen (alle versies van Internet Explorer 3.0 en hoger). RZN gebruikt eigen hosting die uw gegevens beschermen overeenkomstig de standaard industriële normen. Deze hosting plaatst uw gegevens in beschermde databases.

Gevoelige gegevens:

Via deze website zullen geen gevoelige gegevens verzameld worden.

Links naar andere websites:

Om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen, omvat deze website momenteel links naar een aantal websites die volgens ons nuttige informatie kunnen verschaffen. De privacy verklaring die we hier beschrijven is niet van toepassing op die sites. We raden aan die websites rechtstreeks te benaderen voor informatie over hun beleid betreffende privacy, veiligheid, gegevensverzameling en verdeling. RZN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke sites van derden en de handelingen die op deze sites worden verricht.

Mocht u vragen hebben over deze Privacy verklaring of over onze website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via communicatie@reumazorgnederland.nl .

Wijzigingen in deze Website Privacy Verklaring:

We kunnen deze Website Privacy Verklaring bijwerken. Wanneer dit gebeurt publiceren wij, ter informatie, de bijgewerkte versie van de Privacy verklaring op deze pagina.