Privacy verklaring website

Strekking van deze privacy verklaring
Uw privacy is belangrijk voor ons en in deze privacy verklaring leggen we uit hoe we gegevens verzamelen en het gebruik ervan. De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) respecteert de privacy van de bezoekers op haar websites. Deze privacy verklaring laat u weten welke gegevens ReumaZorg Nederland over u mag verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken. Deze Privacy Verklaring is enkel van toepassing op websites die eigendom zijn van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland en op websites die linken naar deze verklaring als u op ‘Privacy verklaring’ in de voettekst van de website klikt en voor mobiele applicaties en digitale diensten die naar deze Privacy verklaring linken of deze posten. In deze Privacy verklaring wordt met ‘website’ bedoeld de websites, apps en digitale diensten die naar deze Privacy verklaring kunnen linken of deze posten.

Veiligheid van uw en onze gegevens
Bepaalde beveiligde zones van deze website die uw gegevens verzamelen, maken gebruik van standaard secure socket layer encryptie (SSL). Om deze beveiliging te kunnen benutten, moet uw browser deze encryptie ondersteunen (alle versies van Internet Explorer 3.0 en hoger). ReumaZorg Nederland (RZN) gebruikt eigen hosting die uw gegevens beschermen overeenkomstig de standaard industriële normen. Deze hosting plaatst uw gegevens in beschermde databases.
Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om persoonlijke gegevens die via deze website zijn verzameld, te beschermen. Zo beperken wij de toegang tot deze gegevens tot bevoegde medewerkers, die deze toegang nodig hebben om de in deze kennisgeving beschreven activiteiten te verrichten. Maar hoewel wij ernaar streven afdoende veiligheidsmaatregelen te treffen voor gegevens die wij verwerken en bewaren, kan geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke inbreuken voorkomen.

Gebruik website en gegevens
Wij zullen uw gegevens gebruiken om te beantwoorden aan uw verzoeken. Van tijd tot tijd, kunnen wij uw gegevens ook bekijken om uw behoefte aan informatie beter te begrijpen en om zo onze website, producten en diensten te verbeteren.
We kunnen uw gegevens delen met onze partners in verband met diensten die deze individuen of derde partijen uitvoeren voor of met de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN). Deze partners mogen deze gegevens niet gebruiken, tenzij om diensten te leveren aan RZN of voor diensten die in het teken staan van de samenwerking waarin zij met RZN verbonden zijn. We mogen, bijvoorbeeld, uw informatie alleen doorgeven aan de met ons samenwerkende partner voor het hosten van de ledenadministratie en voor bijvoorbeeld verzending van nieuwsbrieven en boeken. De betreffende partners mogen deze gegevens alleen gebruiken voor het leveren van deze diensten aan ons. Elke derde partij waarmee we gegevens delen (behalve overheidsinstellingen aan wie we wettelijk verplicht zijn gegevens te onthullen) zal contractueel verplicht worden een niveau van privacybescherming te verschaffen, dat minstens even hoog is als hetgeen voorzien wordt in deze verklaring. RZN behoudt zich het recht voor uw gegevens te delen bij gemachtigde informatieverzoeken van de overheid of waar we bij wet toe verplicht worden.
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN). Door deze site te gebruiken stemt u in met de opslag en verwerking van uw gegevens door ons.

Verzamelde en verwerkte persoonlijke informatie
De website kan persoonlijke gegevens verzamelen waarmee u meteen kunt worden geïdentificeerd of die gebruikt kunnen worden in combinatie met andere gegevens om u te identificeren. Voorbeelden van persoonlijke gegevens die u direct identificeren zijn uw naam, contactinformatie, e-mailadres en andere gegevens in combinatie met identificerende gegevens. Onze websites kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen die u niet direct met naam of contactinformatie identificeren maar die kunnen worden gebruikt om vast te stellen dat een bepaald(e) computer of apparaat toegang tot onze website heeft verkregen. We zullen dit doen in overeenstemming met de bepalingen van de de EU ePrivacy Richtlijn 2002/58/EC. Die richtlijn – ePrivacy Directive genoemd – wordt in elk betrokken EU-land omgezet in nationale wetgeving. In Nederland betreft dit een wijziging van de Telecommunicatiewet (artikel 11.7a).

Identificeerbare door u verstuurde informatie

Contactinformatie
ReumaZorg Nederland (RZN) kan persoonlijk identificeerbare informatie van u verzamelen, wanneer deze vrijwillig naar ons wordt verstuurd, zoals uw: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP adres en andere soortgelijke informatie. Wij verzamelen deze gegevens zodat wij met u kunnen communiceren. U kunt ons ‘uw gegevens’ versturen via een deel van de website, die ons toelaat contact met u te leggen. We zullen u duidelijk te kennen geven op deze website, wanneer wij deze informatie van u verzamelen. U kunt altijd weigeren om uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, maar mogelijk kunnen wij u dan bepaalde informatie, producten of diensten niet aanbieden.

Overige gegevens
Op bepaalde plaatsen op onze websites kunt u aanvullende persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. U kunt zich bijvoorbeeld opgeven voor een van onze nieuwsbrieven, lid worden of donateur. Wij kunnen de gegevens, die u verstrekt, gebruiken om u informatie te sturen die u heeft aangevraagd, uw vraag te beantwoorden, onze websites te verbeteren, onze relatie met u te verifiëren en andere stappen te nemen die nodig kunnen zijn om op uw verzoek te reageren.

Interesses en voorkeuren
Met deze gegevens kunnen wij u beter van dienst zijn op basis van uw interesse in onze producten en/of diensten. Die gegevens kunnen zijn: uw voorkeur over hoe wij contact met u kunnen hebben, een zakelijke of professionele relatie verder kunnen opbouwen, inzicht in uw productvoorkeuren, dienstenvoorkeuren en bepaalde demografische gegevens. Een deel van deze gegevens verzamelen wij met uw toestemming, een deel verzamelen wij automatisch via de website voor onze legitieme professionele doeleinden.

Gebruik van websites
Wij gebruiken de gegevens om onze websites, netwerksystemen en andere bedrijfsmiddelen te beheren en beveiligen. Dat kunnen gegevens zijn over uw IP (“Internet Protocol”) adres, de datum en tijd van uw websitesessie, uw geografische locatie, hoe u op de website heeft genavigeerd en andere gegevens die door middel van onze weblogs, cookies en op andere manieren zijn verzameld. Hieronder kunnen gegevens vallen die u niet direct identificeren, maar met uw apparaat overeenkomen. Het is mogelijk dat uw IP-adres of een cookie, die wij gebruiken, gegevens bevat die als persoonlijke gegevens kunnen worden beschouwd.
We kunnen de gegevens ook gebruiken om te voldoen aan verplichtingen die de wet of overheidsinstanties ons opleggen, zoals het melden van bijwerkingen of om onze rechten te laten gelden en voor het bewaren van documenten, websitebeheer, onderzoek en productontwikkeling die in het legitieme belang van ReumaZorg Nederland zijn.
Waar de wet dit toestaat, kunnen wij ook gegevens over u, waaronder persoonlijke gegevens, optimaliseren of samenvoegen met gegevens over u die wij van derden hebben verkregen voor dezelfde doeleinden als hierboven beschreven. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor profilering voor dezelfde doeleinden als hierboven. U kunt bezwaar maken tegen profilering via geautomatiseerde besluitvorming door contact met ons op te nemen via [email protected], waarna de verantwoordelijke persoon hiervoor contact met u opneemt.

Web server logs
Zoals de overgrote meerderheid van Internet websites verzamelen we automatisch “web server log” informatie over u, wanneer u één van onze websites bezoekt. Dit gebeurt door de host computer van onze website (genaamd een “web server”). De web server herkent automatisch bepaalde niet-persoonlijke informatie zoals uw IP adres, de datum en het tijdstip waarop u onze site bezocht, de pagina´s die u bezocht op onze site, de website waar u vandaan kwam, het type browser dat u gebruikt (bv. Internet Explorer), het type besturingssysteem dat u gebruikt (bv. Windows XP) en de domeinnaam met het domeinadres van uw Internet service provider (bv. AOL). Als een website “cookies” gebruikt (zoals hieronder beschreven), zal de web server ook deze informatie verzamelen. Deze Web Statistieken stellen ons in staat onze dienst te onderhouden en te verbeteren. In geval van systeemmisbruik kunnen wij deze informatie gebruiken in overleg met uw Internet Service Provider en/of de plaatselijke autoriteiten om de bron van een dergelijk misbruik op te sporen.

IP Adressen
Deze website gebruikt Internet Protocol (IP) Adressen. Een IP adres is een nummer toegekend aan uw computer door uw Internet Service Provider zodat u toegang krijgt tot het Internet. In het algemeen verandert een IP adres telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet (het is een “dynamisch” adres). Merk echter op dat indien u een breedbandverbinding hebt
het mogelijk is, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, dat uw IP adres dat we registreren, of zelfs een cookie dat we gebruiken, informatie kan bevatten die als identificeerbaar wordt beschouwd. Dit is omdat met sommige breedbandverbindingen uw IP adres niet verandert (het is “statisch”) en zou in verband gebracht kunnen worden met uw PC. IP adressen worden gebruikt als onderdeel van de web server log informatie zoals hiervoor vermeld.

Cookies
Deze website gebruikt een technologie die “cookie” wordt genoemd. Een cookie is een klein informatiebestandje dat een website op de harde schijf van uw computer kan plaatsen, waar de bestanden van uw internetbrowser worden bewaard. Een cookie bespaart u de moeite om bepaalde gegevens in registratievelden opnieuw in te voeren, omdat een website met cookies gegevens die u als bezoeker eerder heeft ingevoerd, kan “onthouden”. Met een cookie kunnen we specifieke informatie aan u aanbieden en kunnen we bijhouden hoe onderdelen van de website worden gebruikt. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van de website en zijn mogelijk reeds ingesteld. Andere cookies (normaliter Web Analytics cookies) vereisen uw toestemming, voordat deze geplaatst mogen worden op uw computer. Cookies kunnen door ons en ook door derden met wie wij een relatie hebben, zoals andere organisaties, webanalysediensten en advertentienetwerkdiensten, op uw computer worden geplaatst. Met de meeste internetbrowsers of andere software kunt u uw browserinstellingen aanpassen om zo cookies van uw harde schijf te wissen, alle cookies te blokkeren, het gebruik van cookies in te perken of een waarschuwing te krijgen voordat er een cookie wordt geplaatst. Raadpleeg voor meer informatie over deze functies de gebruikershandleiding van uw browser.

Weigeren en/of controleren van Cookies
De EU regelgeving over het gebruik van cookies bij het aanbieden van elektronische communicatiediensten, vereist dat organisaties en instellingen de websitebezoeker correct en volledig informeren over het gebruik van cookies op hun website.
De wet is gebaseerd op de EU ePrivacy Richtlijn 2002/58/EC. Die richtlijn – ePrivacy Directive genoemd – wordt in elk betrokken EU-land omgezet in nationale wetgeving. In Nederland betreft dit een wijziging van de Telecommunicatiewet (artikel 11.7a).
Als u cookies weigert, kan de functionaliteit van de site beperkt zijn en kunt u mogelijk geen gebruik maken van bepaalde functies op de website. Maar het merendeel van onze website zal nog steeds zichtbaar zijn voor u, wanneer u kiest geen cookies toe te laten op uw computer. Bepaalde functies, zoals het inschrijven voor onze nieuwsbrief of als lid of donateur, kunnen dan niet beschikbaar zijn.
Er zijn verschillende methodes voor het bekijken en verwijderen van cookies die op uw computer zijn geplaatst. Dit is afhankelijk van de browser (zoekmachine) die u gebruikt. Voor het vinden van de instructies verwijzen wij u naar de website van de producent van de browser die u gebruikt. Er zijn ook sites met verzamelde informatie over cookies zoals http://www.aboutcookies.org

Niet traceren
Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat uw online activiteit wordt getraceerd. Een mogelijkheid is uw browser zo in te stellen dat websites die u bezoekt een melding krijgen dat u niet wilt dat zij bepaalde gegevens over u verzamelen. Dat wordt een Do-Not-Track (“DNT”) signaal genoemd. Maar tot nu is er nog geen universeel aanvaarde standaard voor wat een organisatie moet doen als een DNT-signaal gedetecteerd wordt. Onze websites en online faciliteiten kunnen op dit moment nog niet op deze signalen van webbrowsers reageren.

Keuzes over cookies
De European Interactive Digital Advertising Alliance heeft een website waar mensen ervoor kunnen kiezen om van enkele of alle netwerkadvertentiebedrijven die aan dit initiatief deelnemen geen advertenties op basis van interesse te ontvangen. Informatie over de EIDAA is hier te vinden: http://www.youronlinechoices.com/nl/

We gebruiken de volgende types van cookies op deze website

Sessie Cookies
Terwijl u op onze site surft, zijn er dikwijls momenten waarop wij technische informatie dienen te onthouden over u (bv. de taalinstelling). Hiervoor gebruiken wij een Sessie Cookie. Met een sessie cookie kunnen wij uw gebruikservaring op onze site verbeteren. Deze Sessie Cookie omvat geen persoonlijk identificeerbare informatie en blijft enkel bestaan totdat u uw surfsessie beëindigt en onze site verlaat.
Blijvend of Login Sessie Cookie
Wanneer u inlogt op een website waar een inlogcode voor nodig is, dan kan de webserver een cookie plaatsen op uw computer waarmee uw login gegevens worden ‘onthouden’. Dit kan worden gebruikt in uw eigen belang zodat u bij een volgend bezoek aan deze website niet opnieuw de volledige login informatie hoeft in te voeren. Deze Login Cookie zal voor onbepaalde tijd op uw computer blijven, zelfs nadat u de betreffende website hebt verlaten.
Google Analytics
Google Analytics kunnen worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en ons een beeld te geven welke onderdelen van de website gebruikt worden. Google Analytics gebruikt technische hulpmiddelen, zoals First-party cookies en JavaScript code om gegevens over bezoekers te verzamelen. Google Analytics traceert bezoekers aan de website bij wie JavaScript actief is en traceert autonoom de interactie van bezoekers met een website, bijvoorbeeld waar ze vandaan komen en wat ze op een website hebben gedaan. Google Analytics verzamelt de hierboven genoemde gegevens van gebruikers, gebruikt deze gegevens om de website te beheren en bij te werken en ook om te beoordelen hoe bepaalde doelgroepen door de inhoud navigeren.
• Mogelijkheid voor Opt-Out: Google analytics heeft een opt-out mogelijkheid voor websitebezoekers die niet willen dat hun gegevens verzameld worden. Meer informatie daarover vindt u hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
• Gebruik van gegevens door Google: Google en haar volledige dochterondernemingen mogen, binnen de voorwaarden van haar Privacybeleid, te vinden op http://www.google.com/privacy.html of een andere URL die Google van tijd tot tijd kan verstrekken, gegevens, die zijn verzameld, behouden en gebruiken.

Cookies van derden op onze sites
ReumaZorg Nederland (RZN) laat niet toe dat derde partij cookies plaatsen op uw computer via onze website, tenzij deze cookies worden geplaatst op ons verzoek, deze onder onze rechtstreekse controle vallen en niet worden gebruikt of verkrijgbaar zijn voor een derde partij, tenzij zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Social media-plugins
Onze websites kunnen socialmedia-plugins gebruiken om u in staat te stellen gemakkelijker informatie met anderen uit te wisselen. Als u onze websites bezoekt, kan de beheerder van de socialmedia-plugin op onze website een cookie op uw computer plaatsen, waardoor die beheerder personen op hun website kan herkennen die onze websites eerder hebben bezocht. Als u tijdens het browsen op onze website eerder ingelogd hebt op de socialmedia-website, kunnen socialmedia-plugins het mogelijk maken dat de socialmedia-website direct identificeerbare informatie over u ontvangt die laat zien dat u onze website heeft bezocht De socialmedia-plugin kan deze gegevens verzamelen voor bezoekers die op sociale netwerken hebben ingelogd, ongeacht of ze specifiek interactie met de plugin op onze website hebben gehad. Met socialmedia-plugins kan de socialmedia-website ook informatie over uw activiteiten op onze website uitwisselen met andere gebruikers van hun socialmedia-website. ReumaZorg Nederland heeft geen controle over de inhoud van socialmedia-plugins. Zie voor meer informatie over socialmedia-plugins van socialmedia-websites de verklaringen over privacy en gegevensuitwisseling op die websites.

Links naar andere websites
Om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen, bevat deze website momenteel links naar een aantal websites die, volgens ons, nuttige informatie kunnen verschaffen. Deze sites worden beheerd door derden. De privacy verklaring die we hier beschrijven, is niet van toepassing op die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van of het gebruik van persoonlijke gegevens door sites van derden. We raden aan die websites rechtstreeks te benaderen voor informatie over hun beleid betreffende privacy, veiligheid, gegevensverzameling en verspreiding. ReumaZorg Nederland (RZN) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke sites van derden en de handelingen die op deze sites worden verricht. Daarom wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor het gebruik van persoonlijke gegevens door derden die verkregen zijn door een bezoek aan de website van deze derden.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw gegevens worden bewaard voor zolang als nodig is om aan legitieme en wettige zakelijke doeleinden te voldoen volgens ons beleid voor het bewaren van de documenten en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw rechten en keuzes
U heeft het recht om van ons informatie te vragen over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en met wie die gegevens worden uitgewisseld. U heeft ook het recht om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben in te zien, er een kopie van op te vragen en te verzoeken tot correctie of verwijdering ervan.

Wijzigingen in deze Website Privacy Verklaring
We kunnen deze Website Privacy Verklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer wij dat doen plaatsen wij, ter informatie, de bijgewerkte versie van de Privacy verklaring op deze pagina. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken volgens de Privacy verklaring, die gold op het moment dat deze gegevens werden verzameld.

Contact
Mocht u vragen hebben over deze privacy verklaring, het inzien/verwijderen van uw gegevens of een klacht hebben over onze website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected]

Help mee