Prikbord – VRAGENLIJSTEN

VRAGENLIJST: Help mee aan meer kennis over bijwerkingen van medicijnen: de Bijwerkingmonitor!

Het bijwerkingencentrum Lareb is een groot onderzoek gestart naar bijwerkingen van medicijnen: de Bijwerkingmonitor. Met dit onderzoek wil Lareb te weten komen welke bijwerkingen medicijngebruikers hebben en hoe zij dit ervaren. Door dit onderzoek komt er meer kennis beschikbaar over de bijwerkingen van medicijnen die jij gebruikt.

De Bijwerkingmonitor
De Bijwerkingmonitor is een online vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Met dit onderzoek willen ze te weten komen welke bijwerkingen medicijngebruikers hebben en hoe zij deze ervaren. Daarmee wil Lareb informatie over medicijnen aanvullen. Denk aan: Welke klachten komen volgens jou door medicijngebruik? Wat is de invloed van een bijwerking op het dagelijks leven? Hoe verloopt de bijwerking? Deze informatie helpt om mensen in de toekomst beter te kunnen informeren over hun medicijnen. Jouw deelname is daarom belangrijk. Door jouw ervaringen te delen, komt er meer kennis beschikbaar over de medicijnen die je gebruikt. Deze kennis is belangrijk voor jezelf en voor andere medicijngebruikers.
Wat houdt meedoen met de bijwerkingmonitor in?
Je doet 1 jaar mee aan het onderzoek en ontvangt zeven online vragenlijsten.
De vragen gaan over je gezondheid, je medicijngebruik en de mogelijke bijwerkingen die je ervaart.
Na activatie van je account ontvang je de eerste vragenlijst. Daarna ontvang je elke twee maanden een vervolgvragenlijst.
Een vragenlijst invullen duurt ongeveer 15 minuten, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.
Ook als je geen bijwerkingen hebt, willen ze dit graag weten en vragen we jou de vragenlijsten in te vullen.
Je kunt op elk moment zonder opgaaf van reden stoppen.
Wanneer kun je mee doen?
Op de website van de Bijwerkingmonitor van Lareb kun jij je aanmelden om deel te nemen aan de Bijwerkingmonitor.
Je kunt meedoen als je 16 jaar of ouder bent en 1 van onderstaande aandoeningen hebt waarvoor je medicijnen gebruikt:
Artritis psoriatica – Atoptisch eczeem – Colitis ulcerosa – Jeugdreuma (JIA) – Plasklachten (LUTS) – Psoriasis – Reumatoïde artritis – Sarcoïdose – Spondyloartritis – Ziekte van Crohn.
Meedoen of meer informatie?
Heb je een langdurige ziekte en wil je bijdragen aan meer kennis over bijwerkingen van medicijnen? Doe dan mee aan de Bijwerkingmonitor en meld je aan via www.bijwerkingmonitor.nl. Ga ook voor meer informatie of vragen naar deze website.

Help mee