Prikbord – STUDENTEN

Irina van der Maarel, derdejaars student International Bachelor of Media and Communication aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Ik ben met een afstudeerscriptie bezig over hoe arbeidsbeperkte werkzoekenden denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen en ik zoek nog respondenten voor dit onderzoek!
Ik zoek een paar arbeidsbeperkte werkzoekenden, die ik over dit onderwerp mag interviewen. Het kost 45/60 online minuten van je tijd en je levert een bijdrage aan meer aandacht en betere kansen op passend werk voor deze groep in de toekomst. Als jullie me misschien verder zouden kunnen helpen aan mensen die bereid zijn deel te nemen, is dat enorm fijn!!

Hieronder wat meer informatie over mij en mijn bachelor onderzoek. Alvast heel erg bedankt!!
Voor mijn bachelor scriptie doe ik onderzoek naar de communicatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen de context van arbeidsbeperkte werkzoekenden. Het doel van het onderzoek is om beter te begrijpen hoe communicatie van werkgevers over MVO de zoektocht naar werk van arbeidsbeperkte werkzoekenden beïnvloedt.
Naast dat dit onderzoek relevant is voor bedrijven die in deze krappe arbeidsmarkt communicatie moeten optimaliseren om potentiële werknemers uit de groep arbeidsbeperkten te trekken, is het ook relevant voor de maatschappij en arbeidsbeperkten zelf. Het is van groot belang dat arbeidsbeperkten als groep en als individu worden erkend. Kennis over wat arbeidsbeperkten belangrijk vinden aan de manier waarop bedrijven communiceren over MVO en het werven van arbeidsbeperkten kan bijdragen aan het vinden van passende banen voor hun competenties.
Voor dit onderzoek ben ik daarom op zoek naar arbeidsbeperkten, die op zoek zijn naar werk of een vrij recente geschiedenis hebben met het zoeken naar werk, die met mij in gesprek zouden willen gaan over dit onderwerp.
Deelname zal bestaan uit een online interview van 45-60 minuten.
De gegevens worden alleen voor mijn bachelorscriptie gebruikt.
Nog vragen? Die beantwoord ik natuurlijk graag. U kunt me een dm sturen op linkedin https://www.linkedin.com/in/irina-van-der-maarel-069838228/ of een e-mail naar [email protected]

Help mee