Presentatie: Reuma en Gezondheidsvaardigheden

Uit eerder internationaal onderzoek blijkt dat reumapatiënten die ouder en lager opgeleid zijn systematisch later in hun ziekteproces overgezet worden op een biological dan jongere en hoger opgeleide patiënten. Een van de verklaringen hiervoor zou zijn dat de eerste groep patiënten minder mondig is als gevolg van lagere gezondheidsvaardigheden. Maar geldt dit ook voor Nederland? Wat zijn de gezondheidsvaardigheden van Nederlandse patiënten met reuma? En zo ja, zijn Nederlandse reumatologen zich hiervan bewust? En hoe kunnen reumatologen beter inspelen op verschillende gezondheidsniveaus van reumapatiënten? Mark Bakker doet vanuit het Medisch Centrum van Maastricht (MUMC) onderzoek naar deze thema’s. Hij vertelt ons meer over zijn bijzondere project.

Comments are closed.