Praatkaart – gesprekskaart Relaties & Welzijn

Wat vind jij lastig met reuma in je dagelijkse leven en hoe bespreek je dat?
Reuma raakt je. De ziekte heeft grote gevolgen voor je dagelijkse leven, werk en relaties. Het kan voor verschillende klachten, problemen en vragen zorgen. Hierover praten is niet altijd gemakkelijk. Toch is het goed en belangrijk. Dan weet de arts of verpleegkundige beter waar jij in je leven met reuma tegenaan loopt.

Welke uitdagingen wil jij bespreken?
ReumaZorg Nederland (RZN) ontwikkelde 4 gesprekskaarten, die je kunnen helpen om te bepalen wat jij in de spreekkamer wil bespreken over Ziekte, Leefstijl, Relaties & Welzijn en Dagelijks functioneren. En ontwikkelde ook 1 gesprekskaart Een goed gesprek met tips, die je kunnen helpen in de voorbereiding van je gesprek, maar ook tijdens en na afloop van je gesprek.

Bespreek je Top 3 in de spreekkamer
Op de gesprekskaart Relaties & Welzijn kun je de belangrijkste uitdagingen aanvinken, bijvoorbeeld met een top 3. Deze top 3 neem je mee naar je reumatoloog of reumaverpleegkundige. Het lijstje vormt de basis voor een goed gesprek om deze uitdagingen samen op te lossen. Zo kunnen jullie bijvoorbeeld samen besluiten of een doorverwijzing naar een andere zorgverlener nodig is, zoals een maatschappelijk werker of psycholoog. Maar contact met andere mensen met reuma kan ook houvast geven.

Hier kun je de gesprekskaart Relaties & Welzijn downloaden: https://reumazorgnederland.nl/content/uploads/RZN-Gesprekskaart-Relaties-Welzijn.pdf

© 2022 Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland I Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Help mee