Podotherapie – vergoeding

Wordt podotherapie vergoed door de zorgverzekering?
Je kunt meestal zonder verwijzing van een huisarts naar een podotherapeut. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eerstelijnszorg/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-een-verwijsbrief-van-mijn-huisarts-nodig-en-wanneer-mag-hij-deze-weigeren  Maar het hangt van je zorgverzekeraar, je polis en je mogelijke aanvullende verzekering af of je deze zorg (volledig) vergoed krijgt. Met vragen hierover kun je terecht bij je zorgverzekeraar!

Aanvullende zorgverzekering
Podotherapie bij bijvoorbeeld reuma wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering, dus niet vanuit het basispakket. Afhankelijk van je aanvullende verzekeringspakket worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Het complete vergoedingenoverzicht vind je op https://www.podotherapie.nl/vergoedingen/ van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).
Let op: sommige zorgverzekeraars hebben een totaalbedrag voor voetzorg opgenomen. Vanuit dit bedrag moeten ook andere voetbehandelingen, zoals die van de (medisch) pedicure, vergoed worden.

Eigen risico
Voor de volgende zorg uit het basispakket betaal je bijvoorbeeld geen eigen risico, namelijk bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR). Bij de behandeling van deze ziekten zijn verschillende zorgverleners betrokken. Bij diabetes zijn dat bijvoorbeeld je huisarts, diëtist, podotherapeut, apotheker, oogarts en fysiotherapeut. Dit heet ketenzorg. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering
Zie ook: https://www.zorgwijzer.nl/faq/eigen-risico  De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma’s, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico.

Vergoeding voor podotherapie bij diabetes vanuit de basisverzekering
Als je diabetes hebt (ook naast je reuma), wordt podotherapie onder bepaalde voorwaarden wel vergoed vanuit de basisverzekering. Dat is als je zorgprofiel 2 of hoger hebt. Dan worden de medisch noodzakelijke consulten bij de podotherapeut, in verband met de diabetische voetproblemen, rechtstreeks vergoed vanuit de basisverzekering. Bij de vergoeding voor diabetes wordt ook geen aanspraak gemaakt op je eigen risico.

Help mee