Patiënt ondervindt ernstige hinder preferentiebeleid

Tekort Sulfasalazine

Vandaag vragen apothekersorganisatie KNMP, huisartsenorganisatie LHV en seniorenorganisatie KBOPCOB in Den Haag aandacht voor het preferentiebeleid. Zij willen dat de Tweede Kamer zorgverzekeraars oproept niet één maar vier of vijf generieke middelen als preferent aan te wijzen. Dit moet voorkomen dat patiënten niet meer onnodig van medicijn hoeven te wisselen. Ondergenoemde patiëntenorganisaties zijn positief over dit voorstel om het preferentiebeleid te versoepelen. Het is een eerste stap om te voorkomen dat patiënten te maken krijgen met medicijnwisselingen. Sinds de invoering van het preferentiebeleid ervaren patiënten diverse negatieve gevolgen.

Preferentiebeleid
In 2005 is door de zorgverzekeraars het preferentiebeleid geneesmiddelen ingevoerd. Bij meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof mag de zorgverzekeraar bepalen welke variant vergoed wordt. Naast het preferentiebeleid zijn andere vormen van inkoop geïntroduceerd. Doel van dit beleid is de geneesmiddelenleveranciers te laten concurreren op prijs en daarmee de totale kosten aan medicijnen te verlagen.

Negatieve effecten
Door dit inkoopbeleid zijn de afgelopen jaren miljoenen bespaard op geneesmiddelen. Keerzijde is echter dat patiënten sinds de invoering negatieve gevolgen ervaren. Aangetoond is dat het steeds wisselen van medicijnen zonder medische reden leidt tot meer bijwerkingen, minder therapietrouw, minder vertrouwen in medicatie en minder controle over de ziekte. In sommige gevallen leidt het tot aantoonbaar minder effect van de medicatie. Patiëntenorganisaties vragen al jaren aandacht voor deze negatieve ervaringen van patiënten.

Eerste stap
Een grote groep patiëntenorganisaties vindt het een goede zaak dat apothekers en huisartsen nu de negatieve gevolgen van het preferentiebeleid willen inperken. Zij zien dit als een eerste stap om ervoor te zorgen dat patiënten geen last meer hebben van de negatieve effecten. Behalve een versoepeling van het preferentiebeleid is het ook noodzakelijk dat individuele apothekers zich committeren om medicijnwisselingen vanwege andere vormen van inkoopbeleid te voorkomen. Daarnaast zouden zorgverleners en zorgverzekeraars zich moeten houden aan de richtlijn substitutie van de KNMP. Daarin staat beschreven bij welke aandoeningen en geneesmiddelen terughoudendheid bij omzetten is geboden.

Het bovenstaande persbericht is een reactie op het voorstel van de KNMP, LHV en KBO-PCOB en is opgesteld namens:
Longfonds (voorheen Astma Fonds), De Hart&Vaatgroep, Reumafonds, Hypofyse Stichting, Oogvereniging, Niervereniging Nederland, Schildklierorganisatie Nederland, Diabetes Vereniging Nederland en de Nationale Vereniging Reumazorg Nederland.