Partner of sponsor?
ReumaZorg Nederland werkt graag samen in het belang van mensen met reuma!

 

 

Reuma wordt steeds meer een onzichtbare ziekte. Waar mensen met reuma vroeger nog vaak in een rolstoel terecht kwamen, zitten zij door verbeterde medicatie en behandeling nu gewoon op de fiets of naast u op kantoor. Zo wordt de impact ervan verminderd. Toch is reuma nog niet te genezen en strijden er dagelijks ruim 1,95 miljoen Nederlanders om simpelweg ‘mee te kunnen blijven doen.’

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) zet zich als onafhankelijke patiëntenorganisatie in voor een vroege diagnose bij reuma, een ‘gezond’ actief leven, een goede zorg en een goede belangenbehartiging voor alle mensen met reuma. Dat doen wij vóór iedereen. Wij komen op voor de beste zorg voor mensen met reuma én voor iedereen die dat misschien ooit nodig heeft.

Daarbij kunnen we uw steun gebruiken!

Onze slogan: ‘Reuma? Samen bereiken we meer!
Immers samen staan we sterker in het bereiken van onze doelen.

U kunt ons ondersteunen als partner of als sponsor.

Wat betekent uw steun voor ons?
U helpt met uw steun mee aan diverse projecten, zoals:
voorlichting over reuma d.m.v. bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten, tijdschriften, boeken, website.
bevordering lotgenotencontact d.m.v. bijvoorbeeld via bijeenkomsten, workshops.
in stand houden en uitbreiden kennisnetwerk van mensen met reuma d.m.v. bijvoorbeeld trainingen, themabijeenkomsten, deelname in (wetenschappelijk) onderzoek.
versterking belangenbehartiging d.m.v. bijvoorbeeld deelname aan overlegstructuren met diverse organisaties om de zorg voor mensen met reuma te verbeteren.
facilitering van samenwerking d.m.v. bijvoorbeeld deelname aan overlegstructuren met diverse landelijke en Europese organisaties om wederzijds kennis uit te wisselen en nieuwe ontwikkelingen te volgen.

Uw financiële ondersteuning is voor ons van essentieel belang om onze plannen en activiteiten uit te kunnen voeren.

Wilt u ons ondersteunen als samenwerkende partner of sponsor?
Op de volgende subpagina’s vind u meer informatie hierover.