RZN werkt graag samen!

Als ReumaZorg Nederland behartigen wij de belangen van mensen met een reumatische aandoening. Om dit mogelijk te maken huren wij deskundigen in, ondersteunen wij de uitwisseling van onderlinge informatie en leggen wij ons toe op de werving van gelden, onder meer voor projecten en onderzoek. Wij werken samen met verschillende nationale en internationale partners die ons daarbij helpen. Dit zijn partners met wie wij samenwerken in projecten, evenementen, producten, campagnes en onderzoek en die ons daarbij financieel of anderszins ondersteunen.

Onze partners:

AbbVie
AbbVie is een jong biofarmaceutisch bedrijf, dat wetenschap en passie combineert om innovatieve therapieën te ontwikkelen. AbbVie helpt mensen met complexe aandoeningen met  innovatieve geneesmiddelen en bijbehorende zorgoplossingen. Hun doel: mensen, die weer fit zijn voor werk- en privéleven. Abbvie ondersteunt het initiatief Fit for Work. AbbVie werkt samen met ReumaZorg Nederland bij de productie, voorlichting en verspreiding van het tijdschrift ‘Aandacht’ voor mensen met Reumatoïde Artritis.

Carpet of the Sun
Zichtbaar zijn voor de doelgroep, daar helpt Carpet of the Sun organisaties bij. Met gedegen communicatieadvies en heldere teksten, zodat de boodschap overkomt. CoS richt zich daarbij met name op organisaties die in de gezondheidszorg actief zijn voor het welzijn van mensen. Van communicatie- en online-strategie tot tekstschrijven, vormgeving en beeldredactie; CoS adviseert, coördineert en voert het voor u uit.

AbbVie
Carpet of the Sun

Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCWZ)
Het CCZW ontwikkelde een aanpak rondom werk en ervaringsdeskundigheid voor mensen met een chronische aandoening of beperking.

Zij leiden voor verschillende ( patiënten)organisaties, waaronder de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, ervaringsdeskundigen op tot gecertificeerd ervaringsdeskundig participatiecoach.

Emma At Work
Emma At Work bemiddelt jongeren tussen 15 en 30 jaar met een chronische ziekte of lichamelijke beperking naar betaald werk in de vorm van een bijbaan, vakantiebaan, flexibele of vaste baan. Doel is werkervaring opdoen zodat de kansen op een (financieel) zelfstandig leven op latere leeftijd worden vergroot. Een spin-off van Emma At Work is bijvoorbeeld JOP onderneemt. Ondersteun Emma at Work en doe mee aan de Club van 1000!

Centrum Chronisch Ziek en Werk
Emma at Work

Eli Lilly
Eli Lilly & Company is een internationale farmaceutische organisatie gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen die patiënten in staat kunnen stellen om langer, gezonder en actiever te leven. Eli Lilly wil echter meer doen dan het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen. Het positief beïnvloeden van het welbevinden van patiënten en hun kwaliteit van leven is één van Lilly’s belangrijkste doelstellingen. Hiervoor heeft zij verschillende patiënten programma’s ontwikkeld die ter beschikking worden gesteld aan zorgaanbieders en patiënten. Zij doen dit in samenwerking met zorgverleners, beroepsgroepen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen.

Ministerie van VWS
Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ministerie wil mensen met een beperking ondersteunen en hun maatschappelijke participatie bevorderen. Het Ministerie ondersteunt daarom patiëntenorganisaties jaarlijks met een instellingssubsidie.

MixCom Media Group
MixCom Media Group is een creatieve media-onderneming voor web- en app-ontwikkeling (zoals de website voor ReumaZorg Nederland), design, reclame, (online-) marketing en contentproducties. Daarnaast zijn zij eigenaar en uitgever van het grootste gezondheidstijdschrift van Nederland, gezondNU en ontwikkelen zij magazines en brochures voor relaties. De MixCom Media Group heeft de website voor ReumaZorg Nederland helpen ontwikkelen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
MixCom

Novartis
Novartis zet zich als farmaceutische organisatie elke dag opnieuw in om onderzoek te doen naar nieuwe en betere behandelingen. Bij alle activiteiten staan de behoeften van de patiënt centraal. Samen met andere spelers op het gebied van gezondheid willen zij een voortrekkersrol spelen om oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Hun doel? Betere behandelresultaten voor patiënten om zo een betekenisvolle bijdrage aan de gezondheidszorg te leveren. Novartis ondersteunt de patiëntenorganisaties onder andere met de organisatie van de Novartis Patiënt Academy.

Pfizer
Pfizer is een geneesmiddelenbedrijf dat innoveert om behandelingen te ontwikkelen die het leven van patiënten significant verbeteren. Zij wil bijdragen aan een betere gezondheid en welzijn van iedereen in elke fase van het leven. Samen met de overheid en andere gezondheidspartners, werken zij aan een kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Daarvoor ontwikkelt Pfizer geneesmiddelen en vaccins die zowel preventie als behandeling en genezing van ziekten (waaronder chronische ontstekingsziekten) brengen. Pfizer ondersteunt patiëntenorganisaties bij specifieke projecten.

Novartis Pharmaceuticals
Pfizer

PGO support
PGO support ondersteunt cliëntenorganisaties voor mensen met een aandoening of beperking. Via PGO support delen cliëntenorganisaties kennis en ervaring. PGO support biedt een aantrekkelijk aanbod van trainingen, maatwerkcursussen en masterclasses voor vrijwilligers van deze cliëntenorganisaties, die hierdoor versterkt worden in hun werktaken.

Sanofi Genzyme
Sanofi Genzyme heeft als biotechnologiebedrijf het doel om het leven van mensen die aan een ernstige ziekte lijden op ingrijpende, positieve wijze te beïnvloeden. Genzyme maakt omvangrijke ontwikkelingsprogramma’s naar ziekten mogelijk op gebieden waarop nog niet wordt tegemoetgekomen aan medische behoeften. Genzyme werkt samen met patiëntenorganisaties bij specifieke projecten.

PGOsupport

Vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland
De Vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland, vertegenwoordigt geneesmiddelenbedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe en vernieuwende geneesmiddelen. Dat zijn medicijnen die een antwoord geven op nieuwe inzichten in de behandeling van ziekten of op aandoeningen die tot nu toe onbehandelbaar zijn.

De Vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland geeft informatie op het terrein van de ontwikkeling van medicatie, zo ook over de medicatie die gebruikt wordt bij verschillende reumatische aandoeningen.

Volle Maan
Volle Maan voert communicatieprojecten uit waarbij gezondheid, ziekte en behandeling van mensen met een aandoening centraal staan. Zij hebben ervaring met het bereiken van een brede groep patiënten en professionals in de zorgsector. Met hun laagdrempelige manier van communiceren, weten zij bij uiteenlopende situaties de juiste snaar te raken. Als allround communicatiebureau denken zij graag met u mee naar een passend idee.

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
Volle Maan

Vriendenloterij
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. U kiest bij de VriendenLoterij zelf voor welk goed doel u meespeelt. De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is één van die goede doelen.

W&B Consultants
W&B Consultants is gespecialiseerd in de werving van subsidies en fondsen voor verenigingen, stichtingen, gemeenten en bedrijven. Medewerkers hebben ruime nationale en internationale ervaring op dit werkterrein. W&B Consultants werkt voor de klant op basis van “no cure, no pay”. De dienstverlening houdt in: het maken van een subsidiescan voor een project, het opstellen van een projectplan en subsidie- en fondsaanvragen, het begeleiden bij de uitvoering van het subsidietraject en het begeleiden bij de verantwoording van de verkregen subsidies of fondsbijdragen.

Vrienden Loterij
Willemsen en Bierens Consultants