RZN werkt graag met u samen!

 

Wilt u onze partner worden? Als onafhankelijke en samenwerkende landelijke patiëntenorganisatie willen wij de belangen van mensen met reuma optimaal behartigen door te faciliteren, inspireren, verbinden en te informeren. Wij zijn lid van de Patiëntenfederatie Nederland, EULAR (European League against Rheumatism) voor PARE en het IOF (International Osteoporosis Foundation) en werken binnen die koepels samen met andere organisaties om de belangen van mensen met reuma zo goed mogelijk te behartigen.
Daarnaast, om dit alles mogelijk te maken en belangenbehartiger te zijn voor alle mensen met reuma op alle fronten, huren wij bijvoorbeeld deskundigen in, ondersteunen wij de uitwisseling van informatie middels informatieve bijeenkomsten en leggen wij ons toe op de werving van gelden, onder meer voor activiteiten, projecten en onderzoek.
We werken als ReumaZorg Nederland daarbij samen met verschillende nationale en internationale partners die ons hierbij helpen. Met deze partners werken we samen in projecten, evenementen, producten, campagnes en onderzoek en zij ondersteunen ons daarbij financieel of anderszins.

Ook samenwerken met RZN?

Partners, waarmee we samenwerken:

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Nederland
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Nederland richt zich op de disciplines life science & health, farmacie, gezondheidseconomie, recht, geneeskunde en communicatie en vertegenwoordigt geneesmiddelenbedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling en het op de markt brengen van geneesmiddelen. De Vereniging heeft als doel de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen voor patiënten te bevorderen, een gunstig onderzoeksklimaat te creëren en de waarde van het innoverende geneesmiddel uit te dragen. De Vereniging werkt samen met alle betrokkenen in het zorgveld, waaronder patiëntenorganisaties. Gezamenlijk wordt continue bekeken hoe de patiënt een centrale rol kan innemen binnen deze innoverende sector.

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Ministerie van VWS
Nederland gezond en wel, het motto van het Ministerie van VWS. Mensen die problemen hebben met hun gezondheid moeten tijdig een beroep kunnen doen op de huisarts, het ziekenhuis of andere vormen van gezondheidszorg. Zij zijn daarvoor verzekerd en hebben dus recht op zorg. Samen met ziektekostenverzekeraars, aanbieders van zorg en patiëntenorganisaties zorgt het ministerie van VWS dat er genoeg voorzieningen zijn en dat mensen voldoende keuzemogelijkheid hebben. Het ministerie wil mensen met een beperking ondersteunen en hun maatschappelijke participatie bevorderen.
Het Ministerie ondersteunt landelijk werkende patiëntenorganisaties jaarlijks met een instellingssubsidie.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

AbbVie
AbbVie is een jong biofarmaceutisch bedrijf, dat wetenschap en passie combineert om innovatieve therapieën te ontwikkelen. AbbVie helpt mensen met complexe aandoeningen met  innovatieve geneesmiddelen en bijbehorende zorgoplossingen. Hun doel: mensen, die weer fit zijn voor werk- en privéleven. Abbvie ondersteunt het initiatief Fit for Work. AbbVie werkt samen met ReumaZorg Nederland bij de productie, voorlichting en verspreiding van het tijdschrift ‘Aandacht’ voor mensen met Reumatoïde Artritis.

AbbVie

Emma At Work
Emma At Work bemiddelt talentvolle, gemotiveerde jongeren tussen 15 en 30 jaar met een chronische ziekte of lichamelijke beperking naar betaald werk in de vorm van een bijbaan, vakantiebaan, flexibele of vaste baan. Doel is werkervaring opdoen zodat de kansen op een (financieel) zelfstandig leven op latere leeftijd worden vergroot. Zo bieden ze hen niet alleen een mooie uitdaging voor nu, maar bouwen ze samen met hen aan een toekomst.

Emma at Work

Eli Lilly
Eli Lilly & Company is een internationale farmaceutische organisatie gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen die patiënten in staat kunnen stellen om langer, gezonder en actiever te leven. Eli Lilly wil echter meer doen dan het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen. Het positief beïnvloeden van het welbevinden van patiënten en hun kwaliteit van leven is één van Lilly’s belangrijkste doelstellingen. Hiervoor heeft zij verschillende patiënten programma’s ontwikkeld die ter beschikking worden gesteld aan zorgaanbieders en patiënten. Zij doen dit in samenwerking met zorgverleners, beroepsgroepen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen.

Eli Lilly

Sanofi Genzyme
Sanofi Genzyme heeft als biotechnologiebedrijf het doel om het leven van mensen die aan een ernstige ziekte lijden op ingrijpende, positieve wijze te beïnvloeden. Genzyme maakt omvangrijke ontwikkelingsprogramma’s naar ziekten mogelijk op gebieden waarop nog niet wordt tegemoetgekomen aan medische behoeften.
Sanofi Genzyme werkt samen met patiëntenorganisaties bij specifieke projecten. Sanofi Genzyme en ReumaZorg Nederland stelden gezamenlijk het boek ‘Gezichten achter Reumatoïde Artritis’ samen. Dit boek bevat ervaringen en leermomenten van krachtige mensen die ondanks hun ziekte reumatoïde artritis (RA) alles uit het leven halen.

Sanofi Genzyme

Novartis
Novartis zet zich als farmaceutische organisatie elke dag opnieuw in om onderzoek te doen naar nieuwe en betere behandelingen. Bij alle activiteiten staan de behoeften van de patiënt centraal. Samen met andere spelers op het gebied van gezondheid willen zij een voortrekkersrol spelen om oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Hun doel? Betere behandelresultaten voor patiënten om zo een betekenisvolle bijdrage aan de gezondheidszorg te leveren. Novartis ondersteunt de patiëntenorganisaties onder andere met de organisatie van de Novartis Patiënt Academy.

Novartis Pharmaceuticals

Pfizer
Pfizer is een geneesmiddelenbedrijf dat innoveert om behandelingen te ontwikkelen die het leven van patiënten significant verbeteren. Zij wil bijdragen aan een betere gezondheid en welzijn van iedereen in elke fase van het leven. Samen met de overheid en andere gezondheidspartners, werken zij aan een kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Daarvoor ontwikkelt Pfizer geneesmiddelen en vaccins die zowel preventie als behandeling en genezing van ziekten (waaronder chronische ontstekingsziekten) brengen. Pfizer ondersteunt patiëntenorganisaties bij specifieke projecten.

Pfizer

PGO support
PGO support ondersteunt cliëntenorganisaties voor mensen met een aandoening of beperking. Via PGO support delen cliëntenorganisaties kennis en ervaring. PGO support biedt een aantrekkelijk aanbod van trainingen, maatwerkcursussen en masterclasses voor vrijwilligers van deze cliëntenorganisaties, die hierdoor versterkt worden in hun werktaken.

Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCWZ)
Het CCZW ontwikkelde een aanpak rondom werk en ervaringsdeskundigheid voor mensen met een chronische aandoening of beperking.

Zij leiden voor verschillende ( patiënten)organisaties, waaronder de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, ervaringsdeskundigen op tot gecertificeerd ervaringsdeskundig participatiecoach.

PGOsupport
Centrum Chronisch Ziek en Werk

Volle Maan
Volle Maan voert communicatieprojecten uit waarbij gezondheid, ziekte en behandeling van mensen met een aandoening centraal staan. Zij hebben ervaring met het bereiken van een brede groep patiënten en professionals in de zorgsector. Met hun laagdrempelige manier van communiceren, weten zij bij uiteenlopende situaties de juiste snaar te raken. Als allround communicatiebureau denken zij graag met u mee naar een passend idee.

Vriendenloterij
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. U kiest bij de VriendenLoterij zelf voor welk goed doel u meespeelt. De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is één van die goede doelen.

W&B Consultants
W&B Consultants is gespecialiseerd in de werving van subsidies en fondsen voor verenigingen, stichtingen, gemeenten en bedrijven. Medewerkers hebben ruime nationale en internationale ervaring op dit werkterrein. W&B Consultants werkt voor de klant op basis van “no cure, no pay”. De dienstverlening houdt in: het maken van een subsidiescan voor een project, het opstellen van een projectplan en subsidie- en fondsaanvragen, het begeleiden bij de uitvoering van het subsidietraject en het begeleiden bij de verantwoording van de verkregen subsidies of fondsbijdragen.

Vrienden Loterij
Willemsen en Bierens Consultants

Carpet of the Sun
Zichtbaar zijn voor de doelgroep, daar helpt Carpet of the Sun organisaties bij. Met gedegen communicatieadvies en heldere teksten, zodat de boodschap overkomt. CoS richt zich daarbij met name op organisaties die in de gezondheidszorg actief zijn voor het welzijn van mensen. Van communicatie- en online-strategie tot tekstschrijven, vormgeving en beeldredactie; CoS adviseert, coördineert en voert het voor u uit.

MixCom Media Group
MixCom Media Group is een creatieve media-onderneming voor web- en app-ontwikkeling (zoals de website voor ReumaZorg Nederland), design, reclame, (online-) marketing en contentproducties. Daarnaast zijn zij eigenaar en uitgever van het grootste gezondheidstijdschrift van Nederland, gezondNU en ontwikkelen zij magazines en brochures voor relaties. De MixCom Media Group heeft de website voor ReumaZorg Nederland helpen ontwikkelen.