Partner of sponsor: RZN werkt graag met u samen!

 

Wilt u met ons samenwerken en onze partner of sponsor worden?
Om onze activiteiten voor het behartigen van de belangen van mensen met reuma mogelijk te maken, zoeken wij partners of sponsors, die ons willen ondersteunen op korte of langdurige basis. Voorbeelden voor ondersteuning zijn bijvoorbeeld:
• coproductie van een tijdschrift of boek over mensen met reuma.
• organiseren van een informatief event voor mensen met reuma.

Word ook partner of sponsor van onze vereniging en werk met ons samen!
Neem contact op met Gerardine Willemsen op voorzitter@reumazorgnederland.nl
Dan kunnen we gezamenlijk kijken op welke activiteiten en projecten wij kunnen samenwerken.

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Nederland
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Nederland vertegenwoordigt geneesmiddelenbedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen en op de markt brengen van geneesmiddelen. De Vereniging heeft als doel de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen voor patiënten te bevorderen, een gunstig onderzoeksklimaat te creëren en de waarde van het innoverende geneesmiddel uit te dragen.
De Vereniging werkt samen met alle betrokkenen in het zorgveld, waaronder patiëntenorganisaties. Gezamenlijk wordt continue bekeken hoe de patiënt een centrale rol kan innemen binnen deze innoverende sector.

Sanofi Genzyme
Sanofi Genzyme heeft als biotechnologiebedrijf het doel om het leven van mensen die aan een ernstige ziekte lijden op ingrijpende, positieve wijze te beïnvloeden. Genzyme maakt omvangrijke ontwikkelingsprogramma’s naar ziekten mogelijk op gebieden waarop nog niet wordt tegemoetgekomen aan medische behoeften. Sanofi Genzyme werkt samen met patiëntenorganisaties bij specifieke projecten. Sanofi Genzyme en ReumaZorg Nederland stelden onder andere gezamenlijk het boek ‘Gezichten achter Reumatoïde Artritis’ samen. Dit boek bevat ervaringen en leermomenten van krachtige mensen die ondanks hun ziekte reumatoïde artritis (RA) alles uit het leven halen.

AbbVie
AbbVie is een jong biofarmaceutisch bedrijf, dat wetenschap en passie combineert om innovatieve therapieën te ontwikkelen. AbbVie helpt mensen met complexe aandoeningen met  innovatieve geneesmiddelen en bijbehorende zorgoplossingen. Hun doel: mensen, die weer fit zijn voor werk- en privéleven. Abbvie ondersteunt het initiatief Fit for Work. AbbVie werkt met ReumaZorg Nederland onder andere samen bij de productie, voorlichting en verspreiding van het tijdschrift ‘Aandacht’ voor mensen met Reumatoïde Artritis.

Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCWZ)
Het CCZW adviseert en ondersteunt organisaties en mensen met training en begeleiding rondom de inzet van ervaringsdeskundigheid. CCZW is opgericht door, voor en met mensen die zelf een chronische aandoening hebben en ontwikkelde een aanpak rondom ervaringsdeskundigheid, re-integratie/werk naar werk/training & participatie voor mensen met een beperking. Zij leiden voor ons gecertificeerd ervaringsdeskundige coaches op.

W&B Consultants
W&B Consultants is gespecialiseerd in de werving van subsidies en fondsen voor verenigingen, stichtingen, gemeenten en bedrijven. Medewerkers hebben ruime nationale en internationale ervaring op dit werkterrein.
W&B Consultants werkt voor de klant op basis van “no cure, no pay”. De dienstverlening kan inhouden: het maken van een subsidiescan voor een project, het opstellen van een projectplan en subsidie- en fondsaanvragen, het begeleiden bij de uitvoering van het subsidietraject, het begeleiden bij de verantwoording van de verkregen subsidies of fondsbijdragen en innovatiemanagement.

Eli Lilly
Eli Lilly & Company is een internationale farmaceutische organisatie, gespecialiseerd in ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen die patiënten in staat kunnen stellen langer, gezonder en actiever te leven. Eli Lilly wil echter meer doen dan het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van geneesmiddelen. Positief beïnvloeden van het welbevinden van patiënten en hun kwaliteit van leven is één van Lilly’s belangrijkste doelstellingen. Hiervoor zijn verschillende patiëntenprogramma’s ontwikkeld voor patiënten en zorgaanbieders. ReumaZorg Nederland werkt mee aan de campagnes ‘RA matters’ en ‘Are you fine, really?’ in Nederland.

Pfizer
Pfizer is een geneesmiddelenbedrijf dat innoveert om behandelingen te ontwikkelen die het leven van patiënten significant verbeteren. Zij wil bijdragen aan een betere gezondheid en welzijn van iedereen in elke fase van het leven. Samen met de overheid en andere gezondheidspartners, werken zij aan een kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Daarvoor ontwikkelt Pfizer geneesmiddelen en vaccins die zowel preventie als behandeling en genezing van ziekten (waaronder chronische ontstekingsziekten) brengen. Pfizer ondersteunt patiëntenorganisaties bij specifieke projecten.

Novartis
Novartis zet zich als farmaceutische organisatie elke dag opnieuw in om onderzoek te doen naar nieuwe en betere behandelingen. Bij alle activiteiten staan de behoeften van de patiënt centraal. Samen met andere spelers op het gebied van gezondheid willen zij een voortrekkersrol spelen om oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Hun doel? Betere behandelresultaten voor patiënten om zo een betekenisvolle bijdrage aan de gezondheidszorg te leveren. Novartis ondersteunt de patiëntenorganisaties onder andere met de organisatie van de Novartis Patiënt Academy.

Emma At Work
Emma At Work bemiddelt talentvolle, gemotiveerde jongeren tussen 15 en 30 jaar met een chronische ziekte of lichamelijke beperking naar betaald werk in de vorm van een bijbaan, vakantiebaan, flexibele of vaste baan.
Het doel is om de jongeren genoeg werkervaring op te laten doen, zodat hun kansen op een (financieel) zelfstandig leven op latere leeftijd worden vergroot.

      

Carpet of the Sun
Zichtbaar zijn voor de doelgroep, daar helpt Carpet of the Sun organisaties bij. Met gedegen communicatieadvies en heldere teksten, zodat de boodschap overkomt. CoS richt zich daarbij met name op organisaties die in de gezondheidszorg actief zijn voor het welzijn van mensen. Van communicatie- en online-strategie tot tekstschrijven, vormgeving en beeldredactie; CoS coördineert en voert het voor u uit.

UCB
Union Chimique Belge.
UCB’s ambition is to transform the lives of people living with severe diseases. We focus on neurology and immunology disorders – putting patients at the center of our world. We are Inspired by Patients. Driven by Science.

 

Vriendenloterij
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. U kiest bij de VriendenLoterij zelf voor welk goed doel u meespeelt. U kunt met uw loten meespelen voor de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland.