Bestuur Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland

Voorzitter

Mw. drs. Gerardine Willemsen- de Mey
E: voorzitter@reumazorgnederland.nl

Secretaris

Mw. Coba Vooijs
E: secretaris@reumazorgnederland.nl

Penningmeester

Vacant
E: penningmeester@reumazorgnederland.nl

Algemeen bestuurslid

Mw. Diana Lewinski
E: d.lewinski@reumazorgnederland.nl

Algemeen bestuurslid

Dhr. Cees Oostindie

Algemeen bestuurslid

Mw. Marianne Walma- Hendriks
E: m.walma@reumazorgnederland.nl

Algemeen bestuurslid

Mw. Sylvia Tjemkes

Ondersteuning bestuur

Communicatie RZN (website, Facebook, Twitter) en campagnes:
Contactpersoon: Annelies van Woudenberg

E: annelies@reumazorgnederland.nl
E: communicatie@reumazorgnederland.nl

Deelname aan onderzoek door patiënten

Contactpersoon: Patricia Pennings
E: p.pennings@reumazorgnederland.nl
E: onderzoekspartners@reumazorgnederland.nl

Technisch beheer website

Contactpersoon: Arnoud Willemsen
E: webmaster@reumazorgnederland.nl

Accountant

L.A. Platenkamp AA

Ledenadministratie

Contactpersoon: Diana Lewinski (verenigingen)
E: leden@reumazorgnederland.nl

Contactpersoon: Coba Vooijs (individuele leden)
E: leden@reumazorgnederland.nl

Contactpersonen commissies Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland

Commissie Leden

Contactpersoon: Diana Lewinski
E: d.lewinski@reumazorgnederland.nl

Coba Vooijs, Piet Valkenburg, Willie Dieterman, Annelies van Woudenberg

Commissie Jong en Reuma

In oprichting

Commissie Eular/Pare

Contactpersoon: Coba Vooijs
E: eularpare@reumazorgnederland.nl

Contactpersonen overlegstructuren Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland

Externe relaties

Contactpersoon: Gerardine Willemsen- de Mey
E: voorzitter@reumazorgnederland.nl

Overleg CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)

Contactpersoon: Coba Vooijs.
E: c.vooijs@reumazorgnederland.nl

Patiëntenfederatie Nederland

Deelname communicatie en campagnes

Contactpersoon: Annelies van Woudenberg
E: annelies@reumazorgnederland.nl

Deelname overleg geneesmiddelen

Contactpersoon: Coba Vooijs.
E: c.vooijs@reumazorgnederland.nl

Deelname vragen verzekeringspakket

Contactpersoon: Diana Lewinski
E: d.lewinski@reumazorgnederland.nl