Online tools: chronisch ziek en werk

Onderzoek naar Online Tools voor Chronisch Ziek en Werk

Een baan vinden en deze behouden is vaak een behoorlijke uitdaging voor mensen met een chronische aandoening zoals reuma. Online zijn er gelukkig allerlei programma’s te vinden die hierin zouden kunnen begeleiden. Welke Nederlandstalige online zelfmanagementprogramma zijn er over werken bij gezondheidsproblemen? Wat zijn hun kenmerken en met name, wat heb je eraan? Het NIVEL ging samen met verschillende partners uit het bedrijfsleven op onderzoek uit en ontwikkelde met behulp van de resultaten een handige overzichtssite van alle online initiatieven rondom chronisch ziek en werk. 

Kenmerken en kwaliteit programma’s
Van de bestaande online zelfmanagementprogramma’s over werken bij gezondheidsproblemen zijn de kenmerken en kwaliteit door het NIVEL in kaart gebracht. In onderstaande lees je meer over de belangrijkste conclusies.

Veel aandoeningspecifieke programma’s
Mensen met verschillende aandoeningen ervaren voor een groot deel dezelfde problematiek als het gaat om betaald werk. Een aandoeningspecifiek programma is dus niet altijd nodig. Van de 20 gevonden online zelfmanagement-programma’s richt het overgrote deel zich juist wél op mensen met een specifieke aandoening; slechts twee programma’s doen dat niet. Deze laatste programma’s zijn dus breder inzetbaar, maar vragen wel extra inspanning om ze bij een brede doelgroep bekend te maken.

Weinig programma’s voor mensen met een verstandelijke beperking
Van de 20 gevonden programma’s zijn er slechts twee gericht op mensen met een verstandelijke beperking. De andere programma’s richten zich op mensen met lichamelijke en/of psychische aandoeningen.

Vergroten van kennis alleen is niet voldoende
De meeste programma’s zijn gericht op vergroting van de kennis van gebruikers. Om werken met een chronische aandoening te ondersteunen is het belangrijk dat er ook aandacht is voor motivatie, vertrouwen in eigen kunnen, steun vanuit de naaste omgeving en het aanleren van vaardigheden.

Nog geen programma’s volgens ideaalmodel
De programma’s voldoen nog niet aan het ideaalmodel van een online zelfmanagementprogramma gericht op werk. Het ontbreekt bijvoorbeeld vaak aan mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen met andere gebruikers en de inhoud van het programma af te stemmen op de voorkeuren en behoefte van de gebruiker. Ook is van maar twee programma’s de effectiviteit onderzocht.

Vindbaarheid programma’s kan beter
Vooral de programma’s voor mensen met een chronische lichamelijke aandoening zijn lastig te vinden, omdat ze verspreid staan over het internet. Voor deze programma’s is in dit project een overzichtssite ontwikkeld. De site bevat criteria die je kunnen helpen om een geschikt online ondersteuningsprogramma te kunnen vinden die bijvoorbeeld is afgestemd om jouw gezondheidsprobleem en werksituatie.

Achtergrond Onderzoek
Het in kaart brengen van de bestaande online zelfmanagementprogramma’s over werken bij gezondheidsproblemen en de ontwikkeling van de overzichtssite waren onderdeel van het onderzoeksproject “Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking”. Het onderzoeksproject was een samenwerking tussen mensen met een beperking, het NIVEL, het Lectoraat Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het RIVM-Centrum Gezond Leven en JKVG vzw. Het project is uitgevoerd met een onderzoekssubsidie van UWV.

Partners Chronisch Ziek en Werk

Comments are closed.