Oefenprogramma op maat effectief bij knieartrose én comorbiditeit

Voor patiënten met knieartrose is oefentherapie een effectieve behandeling. Echter, 60-85% van de artrosepatiënten heeft te maken met bijkomende ziektes zoals hartproblematiek, diabetes of obesitas. Deze comorbiditeit kan een belangrijk obstakel zijn voor oefentherapie. Vaak worden patiënten met artrose en comorbiditeit niet of niet adequaat behandeld. Mariëtte de Rooij, fysiotherapeut bij Reade, toont nu met haar onderzoek aan dat een oefenprogramma op maat zeer effectief is in het verbeteren van het fysiek functioneren bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Op donderdag 16 februari promoveert De Rooij bij VUmc op haar onderzoek “Comorbidity in knee osteoarthritis, development and evaluation of tailored exercise therapy’’.

Oefentherapie neemt een belangrijke plaats in bij de behandeling van knieartrose. Mensen met knieartrose en ernstige comorbiditeit worden echter vaak uitgesloten van behandeling, vanwege de risico’s die hartproblematiek of diabetes met zich mee kunnen brengen.

Aangepast Programma
De Rooij ontwikkelde een programma voor oefentherapie aangepast aan de aanwezigheid van comorbiditeit. Bij patiënten met knieartrose en ernstige comorbiditeit (hartproblematiek, type 2 diabetes, COPD of obesitas) onderzocht zij of dit programma op maat effectief is in het verbeteren van het fysiek functioneren. Gedurende 20 weken kreeg de groep een geïndividualiseerd oefenprogramma. De resultaten tonen aan dat een oefenprogramma op maat zeer effectief is in het verbeteren van het fysiek functioneren bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Het functioneren van de patiënten verbeterde zelfs nog nadat het oefenprogramma was afgelopen. Bovendien is het oefenprogramma veilig gebleken. De resultaten van deze studie laten zien dat oefentherapie, mits aangepast aan comorbiditeit, een belangrijke behandeloptie is voor patiënten met knieartrose en (ernstige) comorbiditeit.

Over Reade
Reade biedt en ontwikkelt hoogwaardige, specialistische revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Reade heeft twee hoofdvestigingen en een groot aantal nevenvestigingen in algemene ziekenhuizen in Amsterdam en omstreken. Ook wordt specialistische zorg aangeboden in diverse scholen voor speciaal onderwijs en gespecialiseerde kinderdagcentra. Door dit netwerk is de organisatie in staat de juiste zorg dichtbij huis van de cliënt aan te bieden. Reade levert daarnaast een onmisbare bijdrage aan de innovatie van de revalidatiegeneeskunde en reumatologie, en speelt een onderscheidende rol op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. Einddoel is de cliënt in staat te stellen zijn mogelijkheden optimaal te benutten en de best haalbare kwaliteit van leven te bereiken. Reade is de nieuwe naam voor de organisatie die in ontstaan uit de fusie tussen Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) en het Jan van Breemeninstituut (JBI), en werkt intensief samen met VUmc.

Over VUmc
VU medisch centrum heeft als kerntaken patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleidingen. Zwaartepunten in zorg en onderzoek zijn: kanker en afweer, hersenen, bewegen, vitale functies en extramurale zorg. Jaarlijks worden ruim 55.000 patiënten opgenomen (al dan niet in dagbehandeling), bezoeken ruim 336.000 patiënten de polikliniek en 34.000 de spoedeisende hulp. Ongeveer 2.400 geneeskundestudenten volgen het medisch onderwijs. De resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek worden jaarlijks in ongeveer 2.400 wetenschappelijke publicaties en rapporten gepresenteerd, waaronder ruim 100 promotieonderzoeken.