Nieuwe patiëntenfolder merkloze medicijnen

Gerardine Willemsen, voorzitter van ReumaZorg Nederland, ontving afgelopen donderdag het eerste exemplaar van de nieuwe patiëntenfolder over merkloze medicijnen. Met deze folder wil het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een bijdrage leveren aan het vertrouwen in en goed gebruik van merkloze medicijnen. 

Zeven van de 10 medicijnen die patiënten op recept ophalen bij de apotheek, zijn merkloos. Over deze merkloze medicijnen bestaan veel vragen bij patiënten en consumenten. De antwoorden daarop worden gegeven in een nieuwe  folder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG ontwikkelde deze folder samen met 10 patiëntenorganisaties, waaronder ReumaZorg Nederland.

Wisselen van merkloos medicijn
Prof. dr. Bert Leufkens, voorzitter van het CBG, beaamt dat mensen kunnen vertrouwen op generieke medicijnen. “Om dat vertrouwen te behouden is het belangrijk om de patiënt voor ogen te houden als er gewisseld wordt. Want: generieke medicijnen zijn net zo werkzaam en veilig als de originele medicijnen, maar niet iedere patiënt is hetzelfde. Minder wisselen, goede voorlichting en het bieden van een oplossing op maat als een patiënt klachten heeft: dit versterkt het vertrouwen in de medicijnen en het goede gebruik ervan.”

Een merkloos medicijn is een merkmedicijn in een ander jasje
Een merkloos medicijn is een soort ‘kopie’ van een merkmedicijn. Een merkloos medicijn werkt hetzelfde als het merkmedicijn. Dat is van tevoren uitgebreid onderzocht. Wel kan het er anders uitzien, een andere verpakking hebben, of anders smaken. Andere woorden voor merkloze medicijnen zijn ‘generieke medicijnen’, of generieken. Merkloze medicijnen worden op de markt gebracht als het octrooi van het originele merkmedicijn verlopen is. Dit is vaak het moment waarop mensen wisselen of ‘overstappen’ van merkmedicijn naar merkloos medicijn.