Nalaten

Nalaten 
Er komt een moment, dat u uw nalatenschap geregeld wilt hebben. U kunt dan een goed doel in uw testament opnemen. Door de patientenorganisatie Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland op te nemen in uw testament steunt u ons werk voor mensen met reuma.

Reuma
Eén op de 9 Nederlanders heeft reuma. Zij strijden tegen een (blijvende) ziekte, maar ook tegen de pijn, vermoeidheid, eenzaamheid en het onbegrip van anderen. Dagelijks moeten ze veel moeite doen om simpelweg ‘mee te kunnen blijven doen’: thuis, op school en op het werk. Reuma is nog niet te genezen. De diagnose reuma heeft voor veel mensen dus grote gevolgen.

Leven met reuma
Anne, Herman en Janneke leven alle drie met een vorm van reuma en lopen daar dagelijks tegen aan. Anne heeft fibromyalgie en ook erger wordende artrose in handen en benen. Herman heeft reumatoïde artritis en last van pijn en zware vermoeidheid. Janneke heeft jeugdreuma en is gauw moe. Maak in het filmpje hiernaast ook kennis met Diana, Theo en Renate!

Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland
Wij zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook opgenomen in het Register Erkende Goede Doelen van het CBF. Een schenking aan een ANBI is voor u aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Als Goed Doel hoeven wij over een nalatenschap geen erfbelasting te betalen.

Als u ons opneemt in uw testament, dan steunt u activiteiten, zoals bijvoorbeeld:
• informatiebijeenkomsten over reuma, ook voor partners, ouders en familie.
• materialen ontwikkelen over reuma, zoals bijvoorbeeld de gesprekskaarten, filmpjes en webinars.
• uitvoeren van onderzoek naar reuma.
• scholing van mensen met reuma, zodat zij kunnen meedoen in onderzoek.
• lotgenotencontact, zodat mensen met reuma van elkaar kunnen leren.
• gevolgen van reuma bespreken bij overheid, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en andere instanties.
Uw bijdrage maakt het verschil voor ons werk en voor mensen met reuma!

Juiste tenaamstelling
Neemt u onze patiëntenorganisatie op in uw testament?
Let dan op de juiste tenaamstelling.

Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland.
Postbus 58, 6500 AB Nijmegen.
IBAN rekeningnummer NL34 INGB 0006 7571 07.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61827126.

Nalaten: hoe werkt dat?
Nalaten aan de patientenorganisatie Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is gemakkelijker dan u denkt. Het belangrijkste is dat u uw wensen in kaart brengt. Hoe wilt u uw nalatenschap verdelen? Groot of klein, we zijn blij met alle steun, die we krijgen. Als u ons wilt opnemen in uw testament, dan kunt u dat bijvoorbeeld doen met:
Een legaat.
U laat ons met een legaat een vast bedrag of bepaalde goederen na. Het resterende deel van uw nalatenschap wordt verdeeld over uw andere erfgenamen.
Als enig erfgenaam.
U kunt ons als enig erfgenaam benoemen, als u ons uw volledige nalatenschap wilt schenken.
Als mede-erfgenaam.
U benoemt in uw testament een aantal erfgenamen, waar onze patientenorganisatie er één van is. U bepaalt zelf hoe u uw nalatenschap over uw erfgenamen verdeelt.
Vruchtgebruik.
U kunt onze patientenorganisatie ook iets nalaten, uw huis bijvoorbeeld. Een nabestaande kan in uw huis blijven wonen en onze organisatie ontvangt dan huurgelden.
Fonds op naam. 
U kunt een eigen fonds instellen bij de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, waarvan u zelf de naam bepaalt en de besteding van het geld. Een Fonds op Naam is een schenking aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een specifieke opdracht. De fiscale regels bij een Fonds op Naam zijn hetzelfde als bij een gewone schenking. Wilt u een ‘Fonds op Naam’ opnemen in uw nalatenschap, neem dan contact met ons op en/of een notaris.

Notaris
Wanneer u heeft bepaald hoe u de nalatenschap wilt verdelen of advies wilt, maak dan een afspraak met de notaris. Deze stelt uw testament op. Een testament is een notariële akte waarin u vastlegt, wat er na uw overlijden gebeurt met uw geld en goederen. Heeft u uw testament opgesteld? Dan kun u uw testament ondertekenen op het kantoor van de notaris.

vanEldik&vanEldik Notarissen
Wij werken met vanEldik&vanEldik Notarissen in Malden. Heeft u advies nodig en/of uw nalatenschap regelen? Neem dan contact op om een afspraak te maken met mr. R.W. (Robert) van Eldik, T 024-3666010.
Adres notariskantoor Rijksweg 66, Postbus 95, 6580 AB Malden (Gelderland).
E [email protected]
W www.eldiknotaris.nl

CBF-erkenning
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is als goed doel erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) op 1 maart 2019. Meer informatie vindt u op https://www.cbf.nl/organisatie/reumazorg-nederland-rzn

Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan RZN zijn aftrekbaar, lees meer over de voorwaarden op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken
Een ANBI is een organisatie, die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Naam organisatie: Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland
RSIN/Fiscaal nummer: 8545.05.659
Postadres: Postbus 58, 6500 AB Nijmegen

Heeft u vragen of wilt u meer over ons werk weten?
Neem dan contact op met onze voorzitter Gerardine Willemsen. Zij vertelt graag over ons werk en het belang voor mensen met reuma. Ze is te bereiken op M 06-18647139 of e-mail [email protected]

Privacy voorwaarden
• Alle persoonsgegevens, waar de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland toegang toe heeft, worden vertrouwelijk behandeld en beschermd volgens de wet AVG. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.
• De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland legt gegevens vast ter verwerking van de gift. Eventueel, als u toestemming geeft, kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, projecten en producten.
• De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland zorgt ervoor, dat het versturen van uw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving plaatsvindt. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. U kunt dit zien aan het schermpje met slotje en met naam reumazorgnederland.nl, dat in de adresbalk verschijnt. Dit betekent dat uw persoonsinformatie of betalingsinformatie niet door derden kan worden onderschept.
Lees meer op https://reumazorgnederland.nl/privacy-verklaring

Help mee