Myositis – vormen

Vormen van myositis

Er zijn twee vormen van myositis: primaire myositis en secundaire myositis.

Primaire myositis

Je hebt onderstaande vormen van primaire myositis, als je alleen een chronische ontsteking in je spieren hebt en geen andere ziekte. De meest voorkomende vormen bij primaire myositis zijn polymyositis en dermatomyositis. Bij polymyositis, dermatomyositis en juveniele dermatomyositis worden de chronische ontstekingen in je spieren waarschijnlijk veroorzaakt door een verstoorde afweerreactie in je lichaam. Het zijn auto-immuunziekten, waarbij je afweersysteem zich tegen je lichaamseigen cellen keert. Bij inclusion body myositis ligt de oorzaak ook deels in het afweersysteem, maar er zijn ook nog onbekende factoren actief.
polymyositis (PM) Bij polymyositis raken meerdere spieren ontstoken in de grote spiergroepen, vooral die in je (boven)armen en benen. Je krijgt hierdoor pijn en je spieren verliezen hun kracht.
dermatomyositis (DM) Dermatomyositis is een vorm van polymyositis. Bij deze vorm raken niet alleen je spieren ontstoken, maar heb je ook last van een ontstoken huid. Je krijgt hierdoor pijn en jeuk, vooral rond je ogen en op de knokkels van je handen.
juveniele dermatomyositis (JDM) Juveniele dermatomyositis is de jeugdvorm van dermatomyositis.
inclusion body myositis (IBM) Bij inclusion body myositis worden de spieren in je onderarmen- en benen steeds zwakker. Medicijnen helpen niet. Uiteindelijk krijg je een ernstig verlies van spierkracht.
macrofage myofasciitis. Hierbij is er een ongebruikelijke toevloed van macrofagen (afweercellen) in het spierweefsel. Macrofagen zijn cellen in het afweersysteem, die binnendringende ziekteverwekkers via fagocytose inslikken en vernietigen. De betrokken spiercellen lijken minimaal beschadigd te worden door de macrofagen. Spierpijn is de meest voorkomende klacht naast gewrichtspijn, spierzwakte, vermoeidheid, koorts en spiergevoeligheid. De oorzaak van macrofagische myofasciitis is niet bekend, maar ook bepaalde medicijnen kunnen eraan bijdragen.
myositis ossificans progressiva of fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP). Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) is wel een erfelijke aandoening. Bij FOP veranderen je spieren en bindweefsel geleidelijk in bot. De oorzaak van FOP is een verandering in je DNA (erfelijk materiaal).

Secundaire myositis

Als je secundaire myositis hebt, verloopt het ziekteproces meestal milder dan bij primaire myositis. Je hebt minder pijn en je spieren verliezen minder kracht. Je hebt secundaire myositis, wanneer je naast de chronische spierontstekingen ook een andere vorm van reuma hebt, zoals:
sclerodermie (systemische sclerose)
systemische lupus erythematodes (SLE)
reumatoïde artritis (RA)
syndroom van Sjögren
• Mixed Connective Tissue Disease (MCTD)

Help mee