Myositis – oorzaak

Myositis

Myos-itis betekent spier-ontsteking. Het is een groep ziekten, waarbij er ontstekingen in je spieren ontstaan. Door de ontsteking ontstaat een pijnlijke zwelling en een verharding van een spier. Dit leidt tot spierzwakte (vermindering van je lichamelijke kracht). De spierzwakte komt vaak voor in je armen en (boven)benen en in je keel-/slikspieren.

Oorzaak

De precieze oorzaak van bijna alle vormen van myositis is niet bekend. Soms kan de oorzaak van een spierontsteking een infectie door een bacterie of een virus zijn of een reactie op een medicijn. Maar vaak is de oorzaak niet bekend. De meeste vormen van myositis lijken niet erfelijk, maar sommige specifieke genen (erfelijke factoren) komen vaker voor bij bepaalde vormen van myositis. Het is dus nog niet precies duidelijk welke invloed erfelijke of omgevingsfactoren hebben op het ontstaan van myositis.
Bij myositis is je afweersysteem ‘in de war’ en denkt dat je lichaamseigen cellen de kwade indringers zijn. Je afweersysteem wil die indringers doden. Hierdoor komen ontstekingseiwitten (antistoffen) vrij, waardoor ontstekingen ontstaan in je spieren of in de bloedvaatjes in je spieren. Je afweersysteem keert zich dus als het ware tegen je eigen lichaam. De klachten bij myositis verminderen als je afweersysteem wordt onderdrukt met medicijnen.

Vormen van myositis

Kijk voor de primaire vormen en de secundaire vorm van myositis op myositis-vormen.
Je hebt primaire myositis als je een chronische ontsteking in je spieren hebt en geen andere ziekte. Je hebt secundaire myositis wanneer je, naast de chronische spierontstekingen, ook een vorm van reuma hebt.

Tot slot

In Nederland hebben ongeveer 5.000 mensen myositis. Daar komen ieder jaar zo’n 100 tot 200 mensen bij. De ziekte komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Myositis kan op elke leeftijd ontstaan, maar meestal begint het tussen het 30e en 50e levensjaar. Kinderen kunnen de ziekte juveniele dermatomyositis krijgen.

Help mee