Musculoskeletale pijn en slaap bij jongeren

Spreker Julia S. Malmborg (Zweden):

Het verband tussen chronische musculoskeletale pijn en slaap is complex. Pijn kan leiden tot slaapproblemen die weer kunnen leiden tot pijn. Er is nog weinig onderzoek gedaan bij jongeren met chronische musculoskeletale pijn en de invloed hiervan op slaapkwaliteit, stress, angst, depressie en algehele gezondheid.

Malmborg deed onderzoek onder 254 Zweedse middelbare scholieren. Deze scholieren vulden een vragenlijst in over chronische pijn, slaapproblemen, stress, angst, depressie en algehele gezondheid.

Conclusies: Eén op de 10 middelbare scholieren voldeed aan de criteria voor chronische musculoskeletale pijn (CMP). CMP werd geassocieerd met slaapproblemen, angst en een slechtere algehele gezondheid. Het is belangrijk dat zorgverleners aandacht blijven houden voor musculoskeletale pijn bij jongeren en dat zij waar nodig advies geven over preventie.

Comments are closed.